Hoppa till huvudinnehåll
Koll på läget!

Consector har bytt namn till Lånekoll. Samma personliga service men med nya smarta funktioner.

Consector delar ut Ekonomistipendium på 10 000 kr för första gången

Låneförmedlaren Consector som är ledande i Sverige på att förmedla bolån till privatpersoner väljer att dela ut Ekonomistipendium på 10 000 kr till Iris Minö och Louise Granström för uppsatsen ”What impact does social media have on new product development process within luxury goods companies?”

I ett led att stimulera studier och forskning inom ekonomi har Consector lanserat ett ekonomistipendium under 2019. Studenter har haft möjligheten att ansöka om finansiering av resor, litteratur eller att samla in data för sina uppsatser.

Consectors Ekonomistipendium 2019 går till Iris Minö och Louise Granström, studenter vid Handelshögskolan i Göteborg, för deras Masteruppsats om hur sociala medier påverkar produktutvecklingen hos lyxvaruföretag.

Med utgångspunkten att marknaden för lyxvaruföretag har omkastats, där konsumenten tidigare var tydligt segregerad från produktionsutvecklingen, så börjar konsumenterna snarare styra utvecklingen av nya produkter. Författarna behandlar ett aktuellt ämne samt belyser och undersöker utmaningarna som uppstår när traditionella roller och beteenden utmanas av nutida maktinnehavare säger Jonas Ryberg grundare och Vice VD på Consector. Studien har ett intressant förhållningssätt som berör både privatpersoner och företag, där privatpersonerna representeras av individerna som skapar och nyttjar social media och företagen som måste anpassa sig efter de nya spelreglerna som råder för att kunna bibehålla sina positioner på marknaden. Med en ambitiös och genomtänkt forskningsstrategi angriper författarna en tidsenlig problematik som fångar vårt intresse och väcker vår nyfikenhet. Vi hoppas att vinstpengarna kan bidra till att författarna har möjlighet att genomföra den forskning de ämnar och vi ser mycket fram emot att ta del av den färdiga produkten tillägger Pontus Holgersson, grundare och VD på Consector.

Frågor till Iris och Louise.

Hur valde ni ämne?

Vi båda läser mastern Innovation and Industrial Management där stort fokus ligger på hur företag kan skapa innovativa och långsiktiga lösningar för att behålla sina marknadsandelar. Dagens teknologiska utveckling har både skapat möjlighet men även utmaningar för företag att kunna vara konkurrenskraftiga. Under vår utbildning har vi fått större insikt i vikten av att använda sig utav öppen innovation dvs användandet av externa och interna idéer och vägar till marknaden. Ett sätt att inkorporera externa idéer är därmed att använda sig av såväl befintliga men även potentiella kunder för att öka kunskapsbasen och idéflödet in till företagen. Sociala medier har möjliggjort för företag att enklare tillhandahålla information och kommunicera med konsumenter. Vi ville därför undersöka hur sociala medier kan använda som ett innovationsverktyg för att involvera kunden i produktutvecklingsprocessen. Utöver detta så studerade vi båda en termin på ESCP Europe Paris, där intresset för lyxvaruindustrin ökade då vi fick kunskap inom vilka utmaningar denna specifika industri står inför. Detta mynnade ut i att vi ville undersöka hur denna traditionella industri, som har varit långsam på att anamma digitaliseringen, använder sig utav sociala medier som innovationsverktyg inom produktutvecklingsprocessen. Vidare har ingen tidigare forskning gjorts som berör detta ämne i kombination med lyxvaruindustrin, det finns därför möjlighet för oss att kunna bidra till värdefulla insikter till industrin men även för forskning. Så vi valde vårt ämne baserat på vår utbildning, relevans men också vårt stora intresse för denna industri!

Vad hade ni för utmaningar?

Den största utmaningen vi stod inför var att vi inte kunde undersöka detta ämne endast i Sverige då lyxvaruindustrin är relativt begränsad. Vi behövde därför komma i kontakt med företag i framförallt Paris och London som är ledande inom industrin. Trots att merparten av lyxvarumärkena är lokaliserade där så var det svårt att komma i kontakt och boka in intervjuer då företagen är väldigt måna om deras sekretess. Dessutom är denna industri väldigt komplex vilket medförde att vi behövde även komplettera studiematerialet med expertintervjuer för att djupare förstå vilka utmaningar men även möjligheter som finns med att involvera kunden genom sociala medier i produktutvecklingsprocessen. I och med att vi behövde åka utomlands för att genomföra studien så behövde vi även ta i beaktande den finansiella aspekten. Vi är därför otroligt tacksam och glada för att Consector trodde på vår idé och hjälpte oss att genomföra vår studie!

Vad har ni för rekommendation till studenter som skriver uppsats?

Vår största rekommendation är att hitta ett ämne ni brinner för men som också är väldigt aktuellt. Detta då det blir både roligare för er men även då intresset från företag kommer bli större att medverka i er studie. Vi genomför en kvalitativ studie, vilket innebär att vi intervjuar personer för att samla in data. Vi kontaktade över 150 personer men vi fick igenom endast 7 intervjuer med företag och 5 intervjuer med experter. Det fanns ett stort intresse från fler företag att medverka på grund av ämnets relevans men då intervjuer med rätt person inte var möjligt att genomföra på grund av begränsad tid från deras håll föll flera bort. Vi rekommenderar därför att börja i tid med att hitta rätt personer som kan besvara frågorna samt ha en bra tidsplan att följa. Ett bra tips är att kontakta människor via LinkedIn. vi använde oss av LinkedIn Premium för att kunna nå ut till fler potentiella kandidater. Då företagen, åtminstone de internationella, är väldigt måna med att inte ge ut deras mailadresser så fick vi även chansa genom att exempelvis skriva förnamn.efternamn@företagetsnamn.com/fr. 

Det gäller att vara lite kreativ för att komma runt detta och det tar tid men när det funkar så får man nästa alltid ett snabbt svar! Dessutom är det viktigt att förstå sig på den bransch man tittar på och även sekretessnivån gällande det ämne man vill undersöka. Försäkra de medverkande om att ni kommer behandla informationen varsamt och eventuellt även erbjuda ett NDA om det skulle behövas för att få de att medverka! Om man vet att det man vill undersöka kräver datainsamling i ett annat land så är det en fördel att så tidigt som möjligt leta efter passande stipendium för att kunna finansiera resorna. Kom ihåg, allt är möjligt, tro på er idé och ha roligt längs vägen avslutar Iris Minö och Louise Granström. 

Vi startade bolaget 2014 och att kunna dela ut Ekonomistipendium 5 år senare är en milstolpe i vår historia

För mer information, vänligen kontakta: Pontus Holgersson VD, Consector

Telefon: 0734-22 33 31 Epost: pontus.holgersson@consector.se 

Consector är en fristående låneförmedlare som vägleder privatpersoner i att utvärdera, förbättra och konkurrensutsätta sina krediter, oavsett om det gäller bolån, privatlån eller kreditkort. Bolaget analyserar kreditmarknaden efter varje kunds behov och matchar sedan kunden mot överensstämmande kreditaktörer. Målsättningen att minska räntekostnader för kunden och samtidigt skapa goda och långsiktiga relationer mellan kund och kreditgivare.


Lånekoll är experter på lån och krediter. Vår uppgift är att vara experten på våra kunders sida.

Allmänt

Lånekoll är ett varumärke som opereras av Consector AB:s, org. nr 556961–4216, (hädanefter Lånekoll) med adress Narvavägen 12, 115 22 Stockholm, Tel: 0770–221222, e-postadress: kundservice@lanekoll.se. Lånekoll förmedlar bolån och andra konsumentkrediter, kontokort samt Lånekolls trygghetsförsäkring till privatpersoner. Lånekoll har tillstånd av och står under tillsyn av Finansinspektionen. För information enligt konsumentkreditlagen, distansavtalslagen och försäkringsförmedlingslagen m.m. se Lånekolls informationsblad.

Tjänsten

Consector AB tillhandahåller en förmedlingstjänst via www.lanekoll.se där privatpersoner ges möjligheten att konkurrensutsätta sina krediter genom att jämföra olika banker och andra kreditgivare. Du lämnar uppgifter om dig själv och din kreditsituation för att få anbud från ett flertal banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med. Vilka banker och kreditinstitut som Lånekoll samarbetar med hittar du här. Dessa allmänna villkor gäller för besökare av www.lanekoll.se (hädanefter Webbplatsen) som använder vår webbtjänst vilken även omfattar vår budgivningsplattform. Genom att anmäla dig till Lånekolls webbtjänst och göra en låneansökan så godkänner du dessa allmänna villkor. Webbtjänsten tillhandahålls av Consector AB, organisationsnummer 556961-4216, Narvavägen 12,115 22 Stockholm (hädanefter Lånekoll).

Kreditupplysning

När du accepterat dessa allmänna villkoren genom att använda webbtjänsten och göra en låneansökan så godkänner du även att Lånekoll beställer en kreditupplysning på dig och din medsökande. Kreditupplysningen lämnas av UC AB. UC AB registrerar en s.k. omfrågning på dig varefter de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med kan inhämta en kreditupplysning på dig. Endast en kreditupplysning registreras samtidigt som flera banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med får ta del av kreditupplysningen på dig utan att ytterligare frågor registreras. UC AB kommer att skicka hem omfrågandekopior till din folkbokföringsadress. Omfrågandekopiorna skickas hem för att du ska veta vilken information som lämnats ut om dig och vilka som tagit del av dina uppgifter. 

Du kan få flera omfrågandekopior hemskickade till dig men detta innebär inte att flera kreditupplysningar registreras på dig. Kreditupplysning kan, av ett fåtal kreditgivare, även komma att beställas från annat kreditupplysningsföretag än UC AB, t.ex. Bisnode Kredit AB (Bisnode). Lånekoll erbjuder därmed en kostnadsfri tjänst för privatpersoner att konkurrensutsätta sitt kreditengagemang genom att förmedla låneerbjudanden från banker och andra kreditgivare. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du också att de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med lämnar information om dig som de inhämtat samt lämnar ut kreditbeslut till Lånekoll. Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande.    

Villkor för att använda webbtjänsten

För att använda webbtjänsten krävs att du accepterat dessa allmänna villkor samt att du är minst 18 år gammal och har en inkomst motsvarande minst 10 000 kr per månad (120 000 kr per år). Du skall också vara bosatt i Sverige. Genom att godkänna villkoren försäkrar du som kund att uppgifterna är korrekta och att du är behörig att använda webtjänsten samt åtar dig att anmäla förändringar i de uppgifter du lämnat Lånekoll för användande av webbtjänsten. Lånekoll erhåller ersättning från våra samarbetspartners i form av en provision vid förmedlat lån (se Lånekolls informationsblad). Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande.    

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hos Lånekoll via Internet, telefon eller mail registreras i vår kunddatabas. Lånekoll är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar och upprätthåller god registervård. Lånekoll använder uppgifterna för att kunna utföra tjänsten som du beställt och för att säkerställa god kundkännedom. Personuppgifter som Lånekoll inhämtar behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Genom att acceptera villkoren för tjänsten samtycker du till att Lånekoll behandlar dina personuppgifter i enlighet med användarvillkoret.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Kontonummer
 • Andra uppgifter som du själv lämnar inom ramen för tjänsten
 • Kommunikation mellan oss när vi hjälper dig i specifika ärenden

När du använder tjänsten kommer viss information att inhämtas automatiskt: såsom information om dig från kreditupplysning, teknisk data, vilket kan inkludera den URL genom vilket du får åtkomst till hemsidan, din IP-adress, unique device ID, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem. (se även vidare om användningen av cookies nedan)

Lånekoll behandlar din information för följande ändamål:

 • Säkerställa kundkännedom
 • Tillhandhålla tjänsten
 • Förbättra din kundupplevelse och personifiera användandet av tjänsten
 • Utveckla tjänsten samt att analysera din användning av tjänsten
 • Skicka notifiering och meddelande via mail, sms, telefon och e-post eller på annat sätt samt skicka marknadsföring om våra produkter och tjänster
 • Informera om uppdatering av tjänst och användarvillkor
 • Säkerställa och underhålla den tekniska funktionalitet hos tjänsten
 • Förhindra och förebygga missbruk av tjänsten samt förhindra användnings i strid med användarvillkor
 • Uppfylla och fullfölja förpliktelser enligt lagkrav

Lånekoll behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla den tjänst vi erbjuder och lämnar för detta ändamål även ut dina personuppgifter till de kreditgivare och kreditupplysningsinstitut med vilka vi samarbetar, försäkringsbolag och leverantörer av tjänster i syfte att tillhandahålla de bästa förutsättningarna för dig samt för att uppfylla de lagkrav som ställs på Lånekoll. Lånekoll kan även vid framtida tillfälle välja att kontakta dig med information om nya tjänster eller erbjudanden. Lånekoll mottar även uppgifter om dig inklusive kredituppgifter och kreditbeslut från de kreditgivare och kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med. 

Dina personuppgifter kan också komma att läggas till grund för kundanalyser, kunduppföljning, affärsutveckling, marknadsundersökningar, marknadsföring och statistisk analys. Lånekoll spelar in all telefonkontakt vi har med dig, för att kunna säkerställa den överenskommelse vi träffar med dig och för att säkerställa kvalitén på de tjänster vi levererar till dig. Inspelningar och de övriga uppgifter vi sparar om dig kommer att ligga kvar i våra system så länge vi har ett kundförhållande med dig. För att få information om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss per e-post till kundservice.gdpr@lanekoll.se. Dit kan du också vända dig om du inte vill att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring eller om du vill att vi ska rätta, blockera eller utplåna uppgifter som vi felaktigt har behandlat om dig. Vi skyddar dina personuppgifter genom brandväggar, krypteringsfunktioner och anti-virus.

Begränsning av Lånekolls ansvar

Information, uträkningar och rekommendationer lämnade av Lånekoll ska endast betraktas som vägledande förslag på hur du kan gå till väga, och det är upp till dig som användare av våra tjänster att värdera lämnad information för att avgöra om den är tillämplig på din individuella situation och privatekonomi. Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå, låneavtal med någon av de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar. Eventuell finansiell rådgivning som du mottar från de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar utgör rådgivning från den banken eller kreditgivaren, och avtal som du tecknar med dessa företag är ett avtal mellan dig och banken eller kreditgivaren. 

Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår genom sådan rådgivning, eller genom ingåendet av sådana avtal. Det åligger därför dig att kontrollera den information som vi lämnar om erbjudanden från banker och andra kreditgivare. Lånekoll ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkt eller indirekta, och andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till utförandet av finansieringstjänster av tredje part. Lånekoll är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehåll avseende strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Lånekoll själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Lånekoll att tillgängliggöra Webbplatsen eller vidta åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. Lånekoll har en ansvarsförsäkring avseende sin verksamhet som bolåneförmedlare, se Lånekolls informationsblad.

Ansvar för information på vår webbplats

Innehållet på Webbplatsen är skyddat enligt lag om upphovsrätt. Det är förbjudet att utan Lånekolls samtycke göra kopior av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Det anbud som du får genom att använda dig av Webbplatsen och dess budgivarplattform får endast användas för eget bruk och inte i eget kommersiellt syfte. 

I den mån som Webbplatsen innehåller länkar till tredje parters webbsidor kan innehållet på sådana webbsidor vara skyddade av dessa tredje parters immateriella rättigheter, och Lånekoll ansvarar inte för innehållet på sådana tredje parters webbsidor. Information som visas på Webbplatsen har vi erhållit från källor som vi bedömer vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig, riktig eller helt uppdaterad. Lånekoll tar därför inte ansvar för ekonomiska transaktioner eller andra rättshandlingar som grundats på information på Webbplatsen, utan användande av sådan information sker på egen risk. Lånekoll kan inte heller garantera att din användning av Webbplatsen eller nedladdat material från Webbplatsen inte kommer att orsaka skada eller förlust relaterad till din användning av Webbplatsen, såsom men inte begränsat till, förlust av data, datavirus, spyware, skadliga program, trojaner eller maskar. Användning av Webbplatsen sker således på egen risk för sådan skada eller förlust. Besökare ska omgående för Lånekoll påtala (reklamera) fel eller brister på Webbplatsen och budgivningsplattformen som påverkar besökare på ett menligt sätt. Reklamation ska lämnas så snart du upptäckt eller bort upptäcka felet/bristen. Reklamation görs till reklamation@lanekoll.se

Användning av cookies

På Webbplatsen använder vi cookies. Detta är en liten textfil som Webbplatsen begär att få spara på din dator. Cookies används i syfte att förstå hur våra besökare använder Webbplatsen och för att kunna förbättra användarupplevelsen. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid, dock längst 12 månader. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela eventuella förändringar av dessa allmänna villkor genom särskilda meddelanden på Webbplatsen och genom att uppdatera och publicera en ny version av dokumentet på Webbplatsen. Vi uppmanar dig därför att från tid till annan besöka vår webbplats för att kontrollera huruvida några förändringar har skett.