Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar

Kategori: Övrigt

I sin egenskap av förmedlare av bostadskrediter har Lånekoll tecknat en ansvarsförsäkring hos If Skadeförsäkring AB (publ), org.nr: 516401-8102, 106 80 Stockholm. 

Telefon: 0771 43 00 00.
E-post: ansvarsskador@if.se

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust (s.k. ren förmögenhetsskada) där du anser att Lånekolls genom fel eller försummelse vid förmedling av bostadskrediter har vållat skadan har du i vissa fall möjlighet att få ersättning för skadan. Om du vill göra anspråk på ersättning måste du underrätta Lånekoll om detta inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. 

Du har även rätt att framställa krav på ersättning direkt till försäkringsgivaren i den mån ersättning för skadan inte lämnats av Lånekoll. Krav på sådan ersättning ska framställas till försäkringsgivaren inom tio år från rådgivningstillfället. Du kan inte kräva skadestånd om mer än 10 år har gått från rådgivningstillfället. 

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är 460 000 euro. Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är totalt 750 000 euro. Ansvarsförsäkringen omfattar inte Lånekolls förmedling av andra krediter än bostadskrediter eller förmedling av försäkring.

För bara 69 kronor i månaden får du ett omfattande skydd när du utsätts för en identitetsstöld, där följande moment ingår: Bevakning: Du får ett SMS och epost inom 24 timmar när din kreditupplysning ändras (till exempel om det skett en adressändring eller kreditförfrågan). Den här kontrollen gör det möjligt för dig att agera snabbt. Du får även onlinebevakning som hjälper dig skydda dina personliga uppgifter på nätet som sparas.

Personlig hjälp: om du blir ID-kapad får du hjälp – dygnet runt! Om du ringer oss får du bland annat hjälp med att kartlägga omfattningen av det eventuella ekonomiska bedrägeriet, vi kan registrera en bedrägerispärr, bestrida oriktiga fakturor och ta bort orättmätiga anmärkningar i kreditupplysningsdatabaser. Du får ersättning för eventuella skulder efter en ID-kapning.

En ID-stöld hänger ofta ihop med ekonomiska bedrägerier som kostar. Försäkringen i UC ID-Skydd ger dig därför en ersättning med upp till 200 000 kronor så att du kan täcka eventuella skulder som en ID-kapning medfört och upp till 500 000 kr för att täcka eventuella rättskostnader och kvarstående skulder.

Under 2020 har Lånekoll vidtagit en rad åtgärder med hänsyn till samhällsansvar, anställda och kunder. I dagsläget arbetar en del av vår personal hemifrån för att minska eventuell smittspridning. Vi har även vidtagit åtgärder och begränsningar gällande besök på kontoret, resor och arbetsrutiner för att minimera risker och påverkan av smittspridning av Covid-19. 

Under påsken bestämde bolaget även att skänka en gåva på 3000 kr till följande organisationer: Stockholms Stadsmission, Läkare utan gränser och Radiohjälpen för att stödja deras arbete i samband med Coronaviruset.

Vi har säkerligen kontaktat dig för att gå igenom din låneansökan och hjälpa dig att sänka dina räntekostnader och förbättra dina lånevillkor.

Att ansöka om ett lån genom Lånekoll är helt gratis oavsett om det är ett nytt lån eller ett lån för att samla tidigare lån. Bankerna ersätter Lånekoll om de får en ny kund. Det tillkommer inga extra kostnader eller räntepåslag för dig som kund, vilket medför att det finns ett stort mervärde att använda en låneförmedlare. Bankerna ser Lånekoll som en marknadsföringskanal för sitt erbjudande och kan liknas med bankernas reklam för såväl radio och tv.

Den mest kända låneförmedlaren är Lendo tack vare sin marknadsföring. Därefter finns en uppsjö av olika låneförmedlare. Lånekoll är Sveriges ledande fullsortimentbutik för lån och krediter och en av de få låneförmedlarna som kan hantera och förmedla bolån, privatlån och kreditkort till sina kunder.

Lånekoll är en fristående låneförmedlare som verkar på den nordiska marknaden. Vi hjälper dig med att upphandla bolån och privatlån. Lånekoll hjälper dig som ska ta ett nytt lån, konkurrensutsätta dina befintliga lån samt samla ihop lån. Alltid med målsättning om hitta bästa upplägget för dig samt förbättra och sänka dina räntekostnader.

Det finns många duktiga låneförmedlare på marknaden. Det viktigaste för dig som kund är att undersöka om låneförmedlaren står under Finansinspektionens aktiva tillsyn. Det betyder att låneförmedlaren följer de lagar och riktlinjer som finns på marknaden samt opererar efter god sed och tar tillvara konsumentens intressen. Lånekoll är en av de få låneförmedlarna som har tillstånd hos Finansinspektionen att förmedla Bolån, Privatlån och andra lån och krediter.

Lånekoll behandlar dina uppgifter med yttersta sekretess och delar dem endast med Upplysningscentralen och våra samarbetande banker. Vi säljer inte vidare registret till tredje part. Personuppgifter som Lånekoll inhämtar behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Genom att godkänna din ansökan så kan du sedan logga in på Mina Sidor med Bank-ID och välja anbud.

Du loggar in med Bank-ID. Kontakta din bank om frågor gällande ditt lösenord.

I detta tidiga skede är det ganska svårt att bedöma prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Priserna på bostadsmarknaden påverkas generellt av efterfrågan och utbudet. Efterfrågan av bostäder styrs generellt av ränteläget och hushållets inkomster. När fler blir arbetslösa påverkar detta hushållets inkomster vilket oftast leder till lägre bostadspriser.

Om räntorna förblir låga motverkar detta ett prisfall vilket innebär att ränteläget blir som en krockkudde för stigande arbetslöshet. I de flesta kriser som skett ser vi ofta att många hushåll avvaktar med att köpa bostäder vilket innebär att efterfrågan minskar. Dvs. hushåll som i en högkonjunktur väljer att flytta kanske avvaktar med köpet i en lågkonjunktur pga. osäkerhet eller ekonomiska förändringar.

Dock styrs prisläget även av utbudet och om många till följd av läget avvaktar med att lägga ut sin bostad till försäljning kan det minskade utbudet leda till högre priser. Därför är det ännu för tidigt att spå utvecklingen av bostadspriserna även om indikationerna och analyserna visar en viss nedgång. Är du på gång att köpa en ny bostad och behöver bolån kontakta våra bolåneexperter på Tel: 0770 - 221 222 eller maila oss på kundservice@lanekoll.se

Lånekoll tar enbart en kreditupplysning oavsett hur många banker som ger dig ett låneerbjudande. I och med att det endast är en fråga som registreras hos UC som flera banker kan dela på så är det en minimal belastning på din kreditvärdighet.

Även om inte Coronaviruset påverkar din ekonomi rekommenderar vi att man löpande ser över sin boendeekonomi. Över lång tid är det oftast mer fördelaktigt med rörlig ränta men om man vill veta exakta summan som ska betalas varje månad är bunden ränta att föredra. Det är viktigt att tänka på hur länge man tänkt bo i sin bostad innan man väljer rörlig eller bunden ränta.

Om man väljer bunden ränta och flyttar innan löptiden gått ut tar bankerna ut en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. Detta innebär att kostnaden kan bli högre än vad man tänkt sig när man har bundna lån. För att ta ett beslut om rörlig ränta eller bunden ränta behöver man få en överblick över hela hushållets ekonomi. Om man har ett väldigt stort överskott varje månad och det finns ett utrymme för rörlighet rekommenderas vanligtvis rörlig ränta.

För de konsumenter som har ett mindre utrymme i sin ekonomi och där svängningar påverkar och där man vill veta sin kostnad rekommenderar vi vanligtvis bunden ränta. Det går givetvis att kombinera både rörligt och bunden ränta för att balansera och anpassa vad som passar bäst för din ekonomi. Du får gärna kontakta våra bolåneexperter på Tel: 0770 - 221 222 alt. maila oss på kundservice@lanekoll.se så hoppas vi kunna besvara dina frågor.

Den största fördelen med att jämföra lån via en låneförmedlare är att med endast en kreditupplysning så kan man som kund få bud från flera olika banker. Skulle man som kund göra jobbet själv så kan det bli många kreditupplysningar inom en kort period vilket kan belasta kreditvärdigheten negativt. Låneförmedlare är en förhållandevis ny företeelse i Sverige.

Den första aktören som skapade en gemensam kreditupplysning även kallat låneförmedlarlösning för att inhämta erbjudanden lanserade redan år 2007. Att gå via en låneförmedlare kan jämföras med att jämföra resor via internet. Resehemsidan står inte bakom själva resan utan det gör flygbolaget. Däremot är det resehemsidan som förmedlar kontakten och ser till att du hittar bästa villkoret.

En identitetsstöld innebär att en bedragare med hjälp av dina personuppgifter begått ett bedrägeri med ekonomisk vinning, eller andra brottsliga handlingar. Ett exempel på detta kan vara att någon ändrar din adress till sin egen, eller en neutral adress som bara den personen har kontroll över, och därmed får kontroll över din post, vilket gör det mycket lättare att beställa kreditkort, teckna abonnemang av olika slag, handla mot fakturor eller ta lån i ditt namn. På bra några få dagar kan bedragaren spendera hundratusentals kronor för din räkning – utan att du märker någonting.

En låneförmedlare är en mellanhand mellan kunden och banken. Låneförmedlaren jämför priser och räntevillkor mellan flera olika banker och låter kunden ta ställning till dessa. Genom en budgivning så konkurrensutsätts flera banker. Kunden väljer sedan det erbjudande som passar bäst.

Låneskydd är en försäkring som hjälper dig att återbetala ditt lån ifall du drabbas av ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse, olycksfall eller sjukdom.

Om barnet går i skolan efter 18 års ålder, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

Föräldrars försörjningsansvar gäller oavsett om de bor tillsammans med barnet eller inte. Även föräldrar som inte är vårdnadshavare för barnet är underhållsskyldiga.

Föräldrarna ska svara för underhåll till barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Hänsyn ska tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner. I kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Det kan innebära att en förälder ska bidra till barnets behov i större utsträckning än den andra.

Eftersom barns behov och kostnader varierar finns det inget exakt svar på hur stort underhållet ska vara och vad det ska täcka.

Är specialiserade på livförsäkringar för individer och grupper. Deras försäkringar skapar förutsättningar till en tryggare ekonomisk framtid för våra kunders efterlevande. Tillsammans med Lånekoll utvecklar Idun Liv prisvärda försäkringar i takt med att våra kunders förutsättningar och behov förändras. Deras försäkringar är enkla att teckna och Idun Liv har förmodligen branschens snabbaste skadereglering, vilket gör att allt fler kunder väljer att försäkra sig hos Idun Liv.

Idun Liv grundades 2014 och och är marknadsledande inom digital livförsäkring.

Allmänt

Lånekoll är ett varumärke som opereras av Consector AB:s, org. nr 556961–4216, (hädanefter Lånekoll) med adress Narvavägen 12, 115 22 Stockholm, Tel: 0770–221222, e-postadress: kundservice@lanekoll.se. Lånekoll förmedlar bolån och andra konsumentkrediter, kontokort samt Lånekolls trygghetsförsäkring till privatpersoner. Lånekoll har tillstånd av och står under tillsyn av Finansinspektionen. För information enligt konsumentkreditlagen, distansavtalslagen och försäkringsförmedlingslagen m.m. se Lånekolls informationsblad.

Tjänsten

Consector AB tillhandahåller en förmedlingstjänst via www.lanekoll.se där privatpersoner ges möjligheten att konkurrensutsätta sina krediter genom att jämföra olika banker och andra kreditgivare. Du lämnar uppgifter om dig själv och din kreditsituation för att få anbud från ett flertal banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med. Vilka banker och kreditinstitut som Lånekoll samarbetar med hittar du här. Dessa allmänna villkor gäller för besökare av www.lanekoll.se (hädanefter Webbplatsen) som använder vår webbtjänst vilken även omfattar vår budgivningsplattform. Genom att anmäla dig till Lånekolls webbtjänst och göra en låneansökan så godkänner du dessa allmänna villkor. Webbtjänsten tillhandahålls av Consector AB, organisationsnummer 556961-4216, Narvavägen 12,115 22 Stockholm (hädanefter Lånekoll).

Kreditupplysning

När du accepterat de allmänna villkoren genom att använda webbtjänsten och göra en låneansökan så godkänner du även att Lånekoll beställer en kreditupplysning på dig och din medsökande. Kreditupplysningen lämnas av UC AB. UC AB registrerar en s.k. omfrågning på dig varefter de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med kan inhämta en kreditupplysning på dig. Endast en kreditupplysning registreras samtidigt som flera banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med får ta del av kreditupplysningen på dig utan att ytterligare frågor registreras. UC AB kommer att skicka hem omfrågandekopior till din folkbokföringsadress. Omfrågandekopiorna skickas hem för att du ska veta vilken information som lämnats ut om dig och vilka som tagit del av dina uppgifter.

Du kan få flera omfrågandekopior hemskickade till dig men detta innebär inte att flera kreditupplysningar registreras på dig. Kreditupplysning kan, av ett fåtal kreditgivare, även komma att beställas från annat kreditupplysningsföretag än UC AB, t.ex. Bisnode Kredit AB (Bisnode). Lånekoll erbjuder därmed en kostnadsfri tjänst för privatpersoner att konkurrensutsätta sitt kreditengagemang genom att förmedla låneerbjudanden från banker och andra kreditgivare. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du också att de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med lämnar information om dig som de inhämtat samt lämnar ut kreditbeslut till Lånekoll. Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande. 

Kreditgivare

Lånekoll samarbetar med utvalda kreditgivare. På vår partnersida hittar du alla Lånekolls anslutna långivare för bolån och privatlån. Lånekolls samtliga kreditgivare har tillstånd hos Finansinspektionens för sin verksamhet. 

Villkor för att använda webbtjänsten  

För att använda webbtjänsten krävs att du accepterat dessa allmänna villkor samt att du är minst 18 år gammal och har en inkomst motsvarande minst 10 000 kr per månad (120 000 kr per år). Du skall också vara bosatt i Sverige. Genom att godkänna villkoren försäkrar du som kund att uppgifterna är korrekta och att du är behörig att använda webtjänsten samt åtar dig att anmäla förändringar i de uppgifter du lämnat Lånekoll för användande av webbtjänsten. Lånekoll erhåller ersättning från våra samarbetspartners i form av en provision vid förmedlat lån (se Lånekolls informationsblad). Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hos Lånekoll via Internet, telefon eller mail registreras i vår kunddatabas. Lånekoll är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar och upprätthåller god registervård. Lånekoll använder uppgifterna för att kunna utföra tjänsten som du beställt och för att säkerställa god kundkännedom. Personuppgifter som Lånekoll inhämtar behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Genom att acceptera villkoren för tjänsten samtycker du till att Lånekoll behandlar dina personuppgifter i enlighet med användarvillkoret.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Kontonummer
 • Andra uppgifter som du själv lämnar inom ramen för tjänsten
 • Kommunikation mellan oss när vi hjälper dig i specifika ärenden

När du använder tjänsten kommer viss information att inhämtas automatiskt: såsom information om dig från kreditupplysning, teknisk data, vilket kan inkludera den URL genom vilket du får åtkomst till hemsidan, din IP-adress, unique device ID, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem. (se även vidare om användningen av cookies nedan)

Lånekoll behandlar din information för följande ändamål:

 • Säkerställa kundkännedom
 • Tillhandhålla tjänsten
 • Förbättra din kundupplevelse och personifiera användandet av tjänsten
 • Utveckla tjänsten samt att analysera din användning av tjänsten
 • Skicka notifiering och meddelande via mail, sms, telefon och e-post eller på annat sätt samt skicka marknadsföring om våra produkter och tjänster
 • Informera om uppdatering av tjänst och användarvillkor
 • Säkerställa och underhålla den tekniska funktionalitet hos tjänsten
 • Förhindra och förebygga missbruk av tjänsten samt förhindra användnings i strid med användarvillkor
 • Uppfylla och fullfölja förpliktelser enligt lagkrav

Lånekoll behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla den tjänst vi erbjuder och lämnar för detta ändamål även ut dina personuppgifter till de kreditgivare och kreditupplysningsinstitut med vilka vi samarbetar, försäkringsbolag och leverantörer av tjänster i syfte att tillhandahålla de bästa förutsättningarna för dig samt för att uppfylla de lagkrav som ställs på Lånekoll. Lånekoll kan även vid framtida tillfälle välja att kontakta dig med information om nya tjänster eller erbjudanden. Lånekoll mottar även uppgifter om dig inklusive kredituppgifter och kreditbeslut från de kreditgivare och kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med. 

Dina personuppgifter kan också komma att läggas till grund för kundanalyser, kunduppföljning, affärsutveckling, marknadsundersökningar, marknadsföring och statistisk analys. Lånekoll spelar in all telefonkontakt vi har med dig, för att kunna säkerställa den överenskommelse vi träffar med dig och för att säkerställa kvalitén på de tjänster vi levererar till dig. Inspelningar och de övriga uppgifter vi sparar om dig kommer att ligga kvar i våra system så länge vi har ett kundförhållande med dig. För att få information om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss per e-post till kundservice.gdpr@lanekoll.se. Dit kan du också vända dig om du inte vill att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring eller om du vill att vi ska rätta, blockera eller utplåna uppgifter som vi felaktigt har behandlat om dig. Vi skyddar dina personuppgifter genom brandväggar, krypteringsfunktioner och anti-virus. Genom att godkänna villkoren när du ansöker om bolån och privatlån bekräftar du att du tagit del av och förstått innehållet i Lånekolls integritetspolicy.

Begränsning av Lånekolls ansvar

Information, uträkningar och rekommendationer lämnade av Lånekoll ska endast betraktas som vägledande förslag på hur du kan gå till väga, och det är upp till dig som användare av våra tjänster att värdera lämnad information för att avgöra om den är tillämplig på din individuella situation och privatekonomi. Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå, låneavtal med någon av de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar. Eventuell finansiell rådgivning som du mottar från de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar utgör rådgivning från den banken eller kreditgivaren, och avtal som du tecknar med dessa företag är ett avtal mellan dig och banken eller kreditgivaren.

Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår genom sådan rådgivning, eller genom ingåendet av sådana avtal. Det åligger därför dig att kontrollera den information som vi lämnar om erbjudanden från banker och andra kreditgivare. Lånekoll ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkt eller indirekta, och andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till utförandet av finansieringstjänster av tredje part. Lånekoll är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehåll avseende strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Lånekoll själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Lånekoll att tillgängliggöra Webbplatsen eller vidta åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. Lånekoll har en ansvarsförsäkring avseende sin verksamhet som bolåneförmedlare, se Lånekolls informationsblad.

Ansvar för information på vår webbplats

Innehållet på Webbplatsen är skyddat enligt lag om upphovsrätt. Det är förbjudet att utan Lånekolls samtycke göra kopior av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Det anbud som du får genom att använda dig av Webbplatsen och dess budgivarplattform får endast användas för eget bruk och inte i eget kommersiellt syfte.

I den mån som Webbplatsen innehåller länkar till tredje parters webbsidor kan innehållet på sådana webbsidor vara skyddade av dessa tredje parters immateriella rättigheter, och Lånekoll ansvarar inte för innehållet på sådana tredje parters webbsidor. Information som visas på Webbplatsen har vi erhållit från källor som vi bedömer vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig, riktig eller helt uppdaterad. Lånekoll tar därför inte ansvar för ekonomiska transaktioner eller andra rättshandlingar som grundats på information på Webbplatsen, utan användande av sådan information sker på egen risk. Lånekoll kan inte heller garantera att din användning av Webbplatsen eller nedladdat material från Webbplatsen inte kommer att orsaka skada eller förlust relaterad till din användning av Webbplatsen, såsom men inte begränsat till, förlust av data, datavirus, spyware, skadliga program, trojaner eller maskar. Användning av Webbplatsen sker således på egen risk för sådan skada eller förlust. Besökare ska omgående för Lånekoll påtala (reklamera) fel eller brister på Webbplatsen och budgivningsplattformen som påverkar besökare på ett menligt sätt. Reklamation ska lämnas så snart du upptäckt eller bort upptäcka felet/bristen. Reklamation görs till reklamation@lanekoll.se

Användning av cookies

På Webbplatsen använder vi cookies. Detta är en liten textfil som Webbplatsen begär att få spara på din dator. Cookies används i syfte att förstå hur våra besökare använder Webbplatsen och för att kunna förbättra användarupplevelsen. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid, dock längst 12 månader. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela eventuella förändringar av dessa allmänna villkor genom särskilda meddelanden på Webbplatsen och genom att uppdatera och publicera en ny version av dokumentet på Webbplatsen. Vi uppmanar dig därför att från tid till annan besöka vår webbplats för att kontrollera huruvida några förändringar har skett.

Senaste uppdatering villkor: 20230516

1. Information om Extrakoll

Extrakoll (”Extrakoll”) är en tjänst som tillhandahålls av Consector AB, org.nr 556961–4216, om du väljer att bli medlem i Extrakoll. När vi skriver Lånekoll nedan menas Consector AB. Syftet med Extrakoll är att medlemmarna ska få information och erbjudanden inom ramen för Lånekolls verksamhet, om lån, försäkringar samt andra finansiella tjänster och produkter för privatpersoner. Genom att bli medlem i Extrakoll godkänner du att dessa medlemsvillkor gäller mellan dig och Lånekoll. Du kan även få upplysningar om ditt medlemskap genom att kontakta extrakoll@lanekoll.se eller ringa 0770–221222.

2. Gratis medlemskap

  Det är frivilligt och kostnadsfritt att bli medlem i Extrakoll. Du blir medlem genom att godkänna villkoren för Extrakoll i samband med att du beställer en tjänst som tillhandahålls under varumärket Lånekoll. Medlemskap i Extrakoll utfärdas endast till personer över 18 år.  

3. Förmåner

Syftet med Extrakoll är att tillhandahålla medlemmarna en högre grad av service samt information och erbjudanden som kan vara av intresse för medlemmarna. Som medlem i Extrakoll får du bland annat:

 • Lånekoll (Extrakolls) nyhetsbrev med tips inom privatekonomi, upp till fyra gånger per månad.
 • Tillgång till Lånekolls lånesupport, via telefon, där du kan ställa frågor och få personlig service kring dina lån.
 • Garanterad hög servicenivå genom hela ansökningsprocessen i Lånekolls ordinarie tjänster för låneförmedling och försäkringsförmedling, vilket ökar möjligheterna till en beviljad ansökan.
 • Anpassad marknadsföring och erbjudanden som Lånekoll tror kan vara av intresse för dig. Dessa erbjudanden kan avse Consector AB:s samtliga tjänster, som tillhandahålls under varumärket Lånekoll, såväl som erbjudanden från Lånekolls samarbetspartners som kan vara av intresse för dig.
 • Information, erbjudanden och förmåner från Extrakoll kan skickas ut till dig via post, e-post, SMS, telefon eller andra digitala kanaler.

4. Personuppgiftsbehandling

I vår Integritetsskyddspolicy (som finns tillgänglig på vår webbplats) förklarar vi hur Lånekoll samlar in och behandlar dina personuppgifter och i övrigt och vilka rättigheter du har i anslutning till detta. Vi kommer att behandla personuppgifter så länge du har ett medlemskap hos oss. Om du har frågor om Integritetsskyddspolicyn kan du kontakta oss på kundservice@lanekoll.se.

5. Giltighetstid

Medlemskapet gäller tills vidare och kan sägas upp av bägge parter med omedelbar verkan. Du kan när som helst begära utträde ur Extrakoll genom att kontakta extrakoll@lanekoll.se, ringa 0770–221222 eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns med i varje e-post och SMS utskick.

Senaste uppdatering villkor: 2023051