Hoppa till huvudinnehåll
Lånekolls jämförelse av bankers officiella genomsnittsränta

Lånekolls jämförelse av bankernas officiella genomsnittsränta de senaste 24 månaderna

De flesta bolåneaktörerna erbjuder någon form av rabatt utifrån räntan. Då det inte finns ett standardiserat sätt att rabattera ett bolån finns det också stora skillnader mellan aktörerna gällande rabattens villkor, dvs. rabattens storlek och dess giltighetstid. Då många aktörer inte öppet redovisar rabatternas villkor, blir det väldigt svårt för en konsument att jämföra på ett bra sätt.

Skillnad mellan de olika bankerna

Aktörer med individuell förhandling, ofta de så kallade storbankerna, erbjuder oftast rabatter baserat på övriga produkter man köper. Erbjuden rabatt på räntan är ofta tidsbegränsad på 1 år och kräver bevakning och omförhandling.

Aktörer med färdigförhandlad ränta utgår från några fasta parametrar, exempelvis belåningsgrad och lånebelopp. Rabatten som erbjuds är långsiktig och förändras normalt inte om belåningsgrad och lånebelopp är oförändrat.

Jämförelsen

Lånekoll har jämfört samtliga bankers officiella genomsnittsränta de senaste 24 månaderna på rörliga bolån. Till skillnad från listräntan som bankerna använder som ett utgångspris, så är genomsnittsräntan den faktiska räntan som kunder har fått. Det är alltså en betydligt mer relevant ränta att jämföra inför sitt bolånebeslut än att bara jämföra listräntor och rabatter. Vidare är det viktigt att jämföra denna ränta över tid för att få en bra bild hur de olika bankerna presterar och tillämpar rabatterar för samtliga kunder i banken.

Resultatet visar tydligt på att lägsta räntan under en längre period är hos en aktör med färdigförhandlad ränta. Detta medför att majoriteten av kunderna betalar ett högre pris hos en aktör med individuell förhandling än om man i stället hade valt en aktör med färdigförhandlad ränta.

Nedan presenteras jämförelse av månadskostnaden för ett lån på 3 000 000 kr hos samtliga banker för perioden Maj-2022 till april-2024 uppdelat på åren 2022, 2023 och 2024 samt en sammanställning av totala kostnaden hos respektive bank.

Månadskostnaden för 2022

Maj till september för 2022

Bank 2022-05-01 2022-06-01 2022-07-01 2022-08-01 2022-09-01
Skandia 3 075 kr 4 050 kr 4 925 kr 6 150 kr 6 175 kr
Ikano 3 275 kr 3 650 kr 4 825 kr 5 525 kr 6 025 kr
Handelsbanken 3 775 kr 4 125 kr 5 100 kr 5 750 kr 6 725 kr
Ica banken 3 525 kr 3 500 kr 5 000 kr 5 750 kr 5 425 kr
Danske Bank 4 225 kr 4 725 kr 4 925 kr 6 400 kr 6 675 kr
Länsförsäkringar 4 025 kr 4 150 kr 4 700 kr 6 325 kr 6 325 kr
Landshypotek 3 200 kr 3 700 kr 4 750 kr 5 575 kr 6 650 kr
SEB 4 425 kr 4 850 kr 5 350 kr 6 200 kr 6 800 kr
Ålandsbanken 3 925 kr 4 875 kr 5 300 kr 6 025 kr 7 625 kr
SBAB 4 450 kr 4 825 kr 5 650 kr 6 625 kr 6 625 kr
Stabelo 3 600 kr 4 350 kr 5 425 kr 6 000 kr 7 125 kr
Swedbank 4 150 kr 4 725 kr 5 475 kr 6 200 kr 7 350 kr
Hypoteket 3 825 kr 4 075 kr 5 200 kr 5 475 kr 6 075 kr
Nordea 4 975 kr 5 100 kr 6 275 kr 6 875 kr 7 650 kr
Sparbanken syd 4 975 kr 5 275 kr 5 750 kr 7 150 kr 7 075 kr

Oktober till december för 2022

Bank 2022-10-01 2022-11-01 2022-12-01
Skandia 6 750 kr 6 750 kr 7 825 kr
Ikano 6 850 kr 6 925 kr 7 800 kr
Handelsbanken 7 825 kr 7 675 kr 7 825 kr
Ica banken 7 150 kr 6 725 kr 8 075 kr
Danske Bank 7 750 kr 8 425 kr 8 225 kr
Länsförsäkringar 8 000 kr 7 675 kr 8 625 kr
Landshypotek 6 825 kr 7 525 kr 8 150 kr
SEB 7 350 kr 7 800 kr 8 150 kr
Ålandsbanken 7 850 kr 8 275 kr 8 525 kr
SBAB 7 600 kr 7 675 kr 8 550 kr
Stabelo 6 600 kr 7 125 kr 9 000 kr
Swedbank 7 750 kr 8 525 kr 8 825 kr
Hypoteket 6 950 kr 7 675 kr 8 350 kr
Nordea 8 475 kr 8 925 kr 9 200 kr
Sparbanken syd 8 100 kr 8 200 kr 9 125 kr

Månadskostnaden för 2023

Januari till mars för 2023

Bank 2023-01-01 2023-02-01 2023-03-01
Skandia 8 350 kr 8 750 kr 9 700 kr
Ikano 8 525 kr 8 975 kr 9 350 kr
Handelsbanken 8 425 kr 9 300 kr 9 625 kr
Ica banken 8 675 kr 8 875 kr 9 400 kr
Danske Bank 8 875 kr 8 850 kr 9 775 kr
Länsförsäkringar 8 875 kr 9 125 kr 9 975 kr
Landshypotek 8 775 kr 9 850 kr 9 950 kr
SEB 8 500 kr 9 700 kr 9 875 kr
Ålandsbanken 8 700 kr 9 575 kr 9 800 kr
SBAB 9 100 kr 9 200 kr 9 625 kr
Stabelo 8 800 kr 9 000 kr 9 750 kr
Swedbank 9 125 kr 10 000 kr 10 075 kr
Hypoteket 9 125 kr 9 575 kr 10 225 kr
Nordea 9 250 kr 10 000 kr 10 275 kr
Sparbanken syd 9 550 kr 9 675 kr 10 075 kr

April till juni för 2023

Bank 2023-04-01 2023-05-01 2023-06-01
Skandia 9 700 kr 9 725 kr 10 325 kr
Ikano 9 350 kr 10 100 kr 10 625 kr
Handelsbanken 9 825 kr 10 325 kr 10 750 kr
Ica banken 9 650 kr 10 125 kr 10 700 kr
Danske Bank 9 750 kr 10 725 kr 10 700 kr
Länsförsäkringar 10 075 kr 10 250 kr 10 925 kr
Landshypotek 10 550 kr 10 575 kr 10 600 kr
SEB 10 025 kr 10 800 kr 10 925 kr
Ålandsbanken 10 500 kr 10 725 kr 11 325 kr
SBAB 9 675 kr 10 675 kr 10 950 kr
Stabelo 10 125 kr 10 325 kr 11 100 kr
Swedbank 10 300 kr 10 650 kr 11 175 kr
Hypoteket 10 650 kr 10 950 kr 11 125 kr
Nordea 10 425 kr 11 075 kr 11 175 kr
Sparbanken syd 10 125 kr 10 550 kr 11 275 kr

Juli till september för 2023

Bank 2023-07-01 2023-08-01 2023-09-01
Skandia 10 600 kr 11 100 kr 11 350 kr
Ikano 11 250 kr 11 475 kr 11 950 kr
Handelsbanken 11 050 kr 11 425 kr 11 525 kr
Ica banken 11 300 kr 11 500 kr 11 625 kr
Danske Bank 10 700 kr 11 300 kr 11 550 kr
Länsförsäkringar 11 425 kr 11 400 kr 11 425 kr
Landshypotek 11 200 kr 11 225 kr 11 825 kr
SEB 11 375 kr 11 450 kr 12 025 kr
Ålandsbanken 11 400 kr 11 325 kr 11 250 kr
SBAB 11 475 kr 11 725 kr 11 800 kr
Stabelo 11 175 kr 11 575 kr 11 950 kr
Swedbank 11 400 kr 11 525 kr 11 875 kr
Hypoteket 11 550 kr 11 850 kr 11 825 kr
Nordea 11 700 kr 11 775 kr 11 775 kr
Sparbanken syd 11 800 kr 12 100 kr 12 425 kr

Oktober till december för 2023

Bank 2023-10-01 2023-11-01 2023-12-01
Skandia 11 350 kr 11 725 kr 11 700 kr
Ikano 11 800 kr 11 900 kr 11 800 kr
Handelsbanken 11 800 kr 11 975 kr 11 925 kr
Ica banken 12 025 kr 11 975 kr 12 075 kr
Danske Bank 11 825 kr 11 975 kr 11 875 kr
Länsförsäkringar 12 050 kr 11 950 kr 11 900 kr
Landshypotek 11 850 kr 11 850 kr 11 825 kr
SEB 11 900 kr 12 025 kr 12 100 kr
Ålandsbanken 11 875 kr 11 850 kr 11 575 kr
SBAB 12 200 kr 12 250 kr 12 050 kr
Stabelo 12 350 kr 12 200 kr 12 025 kr
Swedbank 11 925 kr 12 025 kr 12 025 kr
Hypoteket 12 125 kr 12 125 kr 12 125 kr
Nordea 12 250 kr 12 350 kr 12 325 kr
Sparbanken syd 13 125 kr 13 075 kr 12 725 kr

Månadskostnaden för 2024

Januari till april för 2024

Bank 2024-01-01 2024-02-01 2024-03-01 2024-05-01
Skandia 11 700 kr 11 700 kr 11 575 kr 11 575 kr
Ikano 11 775 kr 11 700 kr 11 775 kr 11 600 kr
Handelsbanken 11 875 kr 11 925 kr 11 875 kr 11 825 kr
Ica banken 12 050 kr 12 100 kr 12 250 kr 11 625 kr
Danske Bank 11 775 kr 11 825 kr 11 675 kr 11 650 kr
Länsförsäkringar 11 625 kr 11 700 kr 11 725 kr 11 725 kr
Landshypotek 11 850 kr 11 850 kr 11 850 kr 11 350 kr
SEB 12 075 kr 11 975 kr 11 950 kr 11 850 kr
Ålandsbanken 11 850 kr 11 825 kr 11 825 kr 11 775 kr
SBAB 11 975 kr 11 925 kr 11 850 kr 11 725 kr
Stabelo 11 875 kr 11 825 kr 11 850 kr 11 825 kr
Swedbank 12 025 kr 12 050 kr 12 025 kr 11 975 kr
Hypoteket 12 125 kr 12 125 kr 12 000 kr 12 000 kr
Nordea 12 300 kr 12 275 kr 12 250 kr 12 225 kr
Sparbanken syd 12 975 kr 12 850 kr 12 750 kr 12 625 kr

Sammanställning total kostnad på 12 respektive 24 månader.

Bank 12 mån 12 mån/månad Totalt 24 mån Totalt/månad
Skandia 134 425 kr 11 202 kr 216 625 kr 9 026 kr
Ikano 137 750 kr 11 479 kr 218 825 kr 9 118 kr
Handelsbanken 138 275 kr 11 523 kr 224 250 kr 9 344 kr
Ica banken 139 350 kr 11 613 kr 220 925 kr 9 205 kr
Danske Bank 137 575 kr 11 465 kr 226 175 kr 9 424 kr
Länsförsäkringar 138 100 kr 11 508 kr 225 975 kr 9 416 kr
Landshypotek 137 850 kr 11 488 kr 223 350 kr 9 306 kr
SEB 140 450 kr 11 704 kr 229 475 kr 9 561 kr
Ålandsbanken 138 600 kr 11 550 kr 229 575 kr 9 566 kr
SBAB 140 600 kr 11 717 kr 230 200 kr 9 592 kr
Stabelo 140 075 kr 11 673 kr 226 975 kr 9 457 kr
Swedbank 140 675 kr 11 723 kr 233 175 kr 9 716 kr
Hypoteket 141 925 kr 11 827 kr 229 125 kr 9 547 kr
Nordea 143 475 kr 11 956 kr 240 900 kr 10 038 kr
Sparbanken syd 148 275 kr 12 356 kr 243 350 kr 10 140 kr

Bankernas rörliga snittränta 

Nedan presenteras samtliga bankers rörliga snittränta 3 mån för de senaste 24 månaderna under perioden maj-22 till och med april-24 samt genomsnitträntor för senaste 3–12 månader.

Bankernas rörliga snittränta för 2022

Maj till augusti för 2022

Bank Maj Jun Jul Aug
Skandia 1,23% 1,62% 1,97% 2,46%
Ikano 1,31% 1,46% 1,93% 2,21%
Handelsbanken 1,51% 1,65% 2,04% 2,30%
Ica banken 1,41% 1,40% 2,00% 2,23%
Danske Bank 1,69% 1,89% 1,97% 2,56%
Länsförsäkringar 1,61% 1,66% 1,88% 2,53%
Landshypotek 1,28% 1,48% 1,90% 2,23%
SEB 1,77% 1,94% 2,14% 2,48%
Ålandsbanken 1,57% 1,95% 2,12% 2,41%
SBAB 1,78% 1,93% 2,26% 2,65%
Stabelo 1,44% 1,74% 2,17% 2,40%
Swedbank 1,66% 1,89% 2,19% 2,48%
Hypoteket 1,53% 1,63% 2,08% 2,19%
Nordea 1,99% 2,04% 2,51% 2,75%
Sparbanken syd 1,99% 2,11% 2,30% 2,86%

September till december för 2022

Bank Sep Okt Nov Dec
Skandia 2,47% 2,70% 2,70% 3,13%
Ikano 2,41% 2,74% 2,77% 3,12%
Handelsbanken 2,69% 3,13% 3,07% 3,13%
Ica banken 2,17% 2,86% 2,69% 3,23%
Danske Bank 2,67% 3,10% 3,37% 3,29%
Länsförsäkringar 2,53% 3,20% 3,07% 3,45%
Landshypotek 2,66% 2,73% 3,01% 3,26%
SEB 2,72% 2,94% 3,12% 3,26%
Ålandsbanken 3,05% 3,14% 3,31% 3,41%
SBAB 2,65% 3,04% 3,07% 3,42%
Stabelo 2,85% 2,64% 2,85% 3,60%
Swedbank 2,94% 3,10% 3,41% 3,53%
Hypoteket 2,43% 2,78% 3,07% 3,34%
Nordea 3,06% 3,39% 3,57% 3,68%
Sparbanken syd 2,83% 3,24% 3,28% 3,65%

Bankernas rörliga snittränta för 2023

Januari till april för 2023

Bank Jan Feb Mars April
Skandia 3,34% 3,50% 3,88% 3,88%
Ikano 3,41% 3,59% 3,74% 3,74%
Handelsbanken 3,37% 3,72% 3,85% 3,93%
Ica banken 3,47% 3,55% 3,76% 3,86%
Danske Bank 3,55% 3,54% 3,91% 3,90%
Länsförsäkringar 3,55% 3,65% 3,99% 4,03%
Landshypotek 3,51% 3,94% 3,98% 4,22%
SEB 3,40% 3,88% 3,95% 4,01%
Ålandsbanken 3,48% 3,83% 3,92% 4,20%
SBAB 3,64% 3,68% 3,85% 3,87%
Stabelo 3,52% 3,60% 3,90% 4,05%
Swedbank 3,65% 4,00% 4,03% 4,12%
Hypoteket 3,65% 3,83% 4,09% 4,26%
Nordea 3,70% 4,00% 4,11% 4,17%
Sparbanken syd 3,82% 3,87% 4,03% 4,05%

Maj till augusti för 2023

Bank Maj Jun Jul Aug
Skandia 3,89% 4,13% 4,24% 4,44%
Ikano 4,04% 4,25% 4,50% 4,59%
Handelsbanken 4,13% 4,30% 4,42% 4,57%
Ica banken 4,05% 4,28% 4,52% 4,60%
Danske Bank 4,29% 4,28% 4,28% 4,52%
Länsförsäkringar 4,10% 4,37% 4,57% 4,56%
Landshypotek 4,23% 4,24% 4,48% 4,49%
SEB 4,32% 4,37% 4,55% 4,58%
Ålandsbanken 4,29% 4,53% 4,56% 4,53%
SBAB 4,27% 4,38% 4,59% 4,69%
Stabelo 4,13% 4,44% 4,47% 4,63%
Swedbank 4,26% 4,47% 4,56% 4,61%
Hypoteket 4,38% 4,45% 4,62% 4,74%
Nordea 4,43% 4,47% 4,68% 4,71%
Sparbanken syd 4,22% 4,51% 4,72% 4,84%

September till december för 2023

Bank Sep Okt Nov Dec
Skandia 4,54% 4,54% 4,69% 4,68%
Ikano 4,78% 4,72% 4,76% 4,72%
Handelsbanken 4,61% 4,72% 4,79% 4,77%
Ica banken 4,65% 4,81% 4,79% 4,83%
Danske Bank 4,62% 4,73% 4,79% 4,75%
Länsförsäkringar 4,57% 4,82% 4,78% 4,76%
Landshypotek 4,73% 4,74% 4,74% 4,73%
SEB 4,81% 4,76% 4,81% 4,84%
Ålandsbanken 4,50% 4,75% 4,74% 4,63%
SBAB 4,72% 4,88% 4,90% 4,82%
Stabelo 4,78% 4,94% 4,88% 4,81%
Swedbank 4,75% 4,77% 4,81% 4,81%
Hypoteket 4,73% 4,85% 4,85% 4,85%
Nordea 4,71% 4,90% 4,94% 4,93%
Sparbanken syd 4,97% 5,25% 5,23% 5,09%

Bankernas rörliga snittränta för 2024

Januari till april för 2024

Bank Jan Feb Mar Apr
Skandia 4,68% 4,68% 4,63% 4,63%
Ikano 4,71% 4,68% 4,71% 4,64%
Handelsbanken 4,75% 4,77% 4,75% 4,73%
Ica banken 4,82% 4,84% 4,90% 4,65%
Danske Bank 4,71% 4,73% 4,67% 4,66%
Länsförsäkringar 4,65% 4,68% 4,69% 4,69%
Landshypotek 4,74% 4,74% 4,74% 4,54%
SEB 4,83% 4,79% 4,78% 4,74%
Ålandsbanken 4,74% 4,73% 4,73% 4,71%
SBAB 4,79% 4,77% 4,74% 4,69%
Stabelo 4,75% 4,73% 4,74% 4,73%
Swedbank 4,81% 4,82% 4,81% 4,79%
Hypoteket 4,85% 4,85% 4,80% 4,80%
Nordea 4,92% 4,91% 4,90% 4,89%
Sparbanken syd 5,19% 5,14% 5,10% 5,05%

Samtliga bankers genomsnitträntor för de senaste 3–12 månaderna

Bank 3 mån 6 mån 9 mån 12 mån
Skandia 4,65% 4,67% 4,61% 4,42%
Ikano 4,68% 4,70% 4,70% 4,52%
Handelsbanken 4,75% 4,76% 4,72% 4,54%
Ica banken 4,80% 4,81% 4,77% 4,58%
Danske Bank 4,69% 4,72% 4,69% 4,52%
Länsförsäkringar 4,69% 4,71% 4,69% 4,55%
Landshypotek 4,67% 4,71% 4,69% 4,57%
SEB 4,77% 4,80% 4,77% 4,62%
Ålandsbanken 4,72% 4,71% 4,67% 4,58%
SBAB 4,73% 4,79% 4,78% 4,62%
Stabelo 4,73% 4,77% 4,78% 4,61%
Swedbank 4,81% 4,81% 4,78% 4,63%
Hypoteket 4,82% 4,83% 4,81% 4,69%
Nordea 4,90% 4,92% 4,87% 4,72%
Sparbanken syd 5,10% 5,13% 5,10% 4,86%Pontus är Lånekolls privatekonom. Pontus är grundare, VD i Lånekoll och har mångårig erfarenhet av privatekonomisk rådgivning till konsumenter inom bank- och finansbranschen.

Mer från bloggen

Styrräntan 2024 juni

Riksbanken väljer att lämna styrräntan oförändrad

I dagens penningpolitiska besked presenterade Riksbanken beslutet om att lämna styrräntan oförändrad på 3,75 procent. För dig som konsument innebär det ytterligare en tid till med högre räntor.

Publicerad

Bostadspriser för maj 2024

Bostadspriserna gick upp för femte månaden i rad

Priserna på bostadsrätter gick upp med +1,6% samtidigt som priserna på villor gick upp med +1,2% under maj månad 2024. Priserna på bostadsrätter har ökat med +2,2% på årsbasis, medan priserna på villor har stigit med +1,2%...

Publicerad

Riksbanken styrränta 2024 juni

Riksbanken sänker styrräntan med 25 punkter

I dagens penningpolitiska besked beslutade Riksbanken om att sänka styrräntan med 0,25 procent. Detta innebär en efterlängtad räntesänkning för många hushåll som under en lägre tid betalat höga räntekostnader för sina lån....

Publicerad

Allmänt

Lånekoll är ett varumärke som opereras av Consector AB:s, org. nr 556961–4216, (hädanefter Lånekoll) med adress Narvavägen 12, 115 22 Stockholm, Tel: 0770–221222, e-postadress: kundservice@lanekoll.se. Lånekoll förmedlar bolån och andra konsumentkrediter, kontokort samt Lånekolls trygghetsförsäkring till privatpersoner. Lånekoll har tillstånd av och står under tillsyn av Finansinspektionen. För information enligt konsumentkreditlagen, distansavtalslagen och försäkringsförmedlingslagen m.m. se Lånekolls informationsblad.

Tjänsten

Consector AB tillhandahåller en förmedlingstjänst via www.lanekoll.se där privatpersoner ges möjligheten att konkurrensutsätta sina krediter genom att jämföra olika banker och andra kreditgivare. Du lämnar uppgifter om dig själv och din kreditsituation för att få anbud från ett flertal banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med. Vilka banker och kreditinstitut som Lånekoll samarbetar med hittar du här. Dessa allmänna villkor gäller för besökare av www.lanekoll.se (hädanefter Webbplatsen) som använder vår webbtjänst vilken även omfattar vår budgivningsplattform. Genom att anmäla dig till Lånekolls webbtjänst och göra en låneansökan så godkänner du dessa allmänna villkor. Webbtjänsten tillhandahålls av Consector AB, organisationsnummer 556961-4216, Narvavägen 12,115 22 Stockholm (hädanefter Lånekoll).

Kreditupplysning

När du accepterat de allmänna villkoren genom att använda webbtjänsten och göra en låneansökan så godkänner du även att Lånekoll beställer en kreditupplysning på dig och din medsökande. Kreditupplysningen lämnas av UC AB. UC AB registrerar en s.k. omfrågning på dig varefter de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med kan inhämta en kreditupplysning på dig. Endast en kreditupplysning registreras samtidigt som flera banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med får ta del av kreditupplysningen på dig utan att ytterligare frågor registreras. UC AB kommer att skicka hem omfrågandekopior till din folkbokföringsadress. Omfrågandekopiorna skickas hem för att du ska veta vilken information som lämnats ut om dig och vilka som tagit del av dina uppgifter.

Du kan få flera omfrågandekopior hemskickade till dig men detta innebär inte att flera kreditupplysningar registreras på dig. Kreditupplysning kan, av ett fåtal kreditgivare, även komma att beställas från annat kreditupplysningsföretag än UC AB, t.ex. Bisnode Kredit AB (Bisnode). Lånekoll erbjuder därmed en kostnadsfri tjänst för privatpersoner att konkurrensutsätta sitt kreditengagemang genom att förmedla låneerbjudanden från banker och andra kreditgivare. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du också att de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med lämnar information om dig som de inhämtat samt lämnar ut kreditbeslut till Lånekoll. Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande. 

Kreditgivare

Lånekoll samarbetar med utvalda kreditgivare. På vår partnersida hittar du alla Lånekolls anslutna långivare för bolån och privatlån. Lånekolls samtliga kreditgivare har tillstånd hos Finansinspektionens för sin verksamhet. 

Villkor för att använda webbtjänsten  

För att använda webbtjänsten krävs att du accepterat dessa allmänna villkor samt att du är minst 18 år gammal och har en inkomst motsvarande minst 10 000 kr per månad (120 000 kr per år). Du skall också vara bosatt i Sverige. Genom att godkänna villkoren försäkrar du som kund att uppgifterna är korrekta och att du är behörig att använda webtjänsten samt åtar dig att anmäla förändringar i de uppgifter du lämnat Lånekoll för användande av webbtjänsten. Lånekoll erhåller ersättning från våra samarbetspartners i form av en provision vid förmedlat lån (se Lånekolls informationsblad). Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hos Lånekoll via Internet, telefon eller mail registreras i vår kunddatabas. Lånekoll är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar och upprätthåller god registervård. Lånekoll använder uppgifterna för att kunna utföra tjänsten som du beställt och för att säkerställa god kundkännedom. Personuppgifter som Lånekoll inhämtar behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Genom att acceptera villkoren för tjänsten samtycker du till att Lånekoll behandlar dina personuppgifter i enlighet med användarvillkoret.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Kontonummer
 • Andra uppgifter som du själv lämnar inom ramen för tjänsten
 • Kommunikation mellan oss när vi hjälper dig i specifika ärenden

När du använder tjänsten kommer viss information att inhämtas automatiskt: såsom information om dig från kreditupplysning, teknisk data, vilket kan inkludera den URL genom vilket du får åtkomst till hemsidan, din IP-adress, unique device ID, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem. (se även vidare om användningen av cookies nedan)

Lånekoll behandlar din information för följande ändamål:

 • Säkerställa kundkännedom
 • Tillhandhålla tjänsten
 • Förbättra din kundupplevelse och personifiera användandet av tjänsten
 • Utveckla tjänsten samt att analysera din användning av tjänsten
 • Skicka notifiering och meddelande via mail, sms, telefon och e-post eller på annat sätt samt skicka marknadsföring om våra produkter och tjänster
 • Informera om uppdatering av tjänst och användarvillkor
 • Säkerställa och underhålla den tekniska funktionalitet hos tjänsten
 • Förhindra och förebygga missbruk av tjänsten samt förhindra användnings i strid med användarvillkor
 • Uppfylla och fullfölja förpliktelser enligt lagkrav

Lånekoll behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla den tjänst vi erbjuder och lämnar för detta ändamål även ut dina personuppgifter till de kreditgivare och kreditupplysningsinstitut med vilka vi samarbetar, försäkringsbolag och leverantörer av tjänster i syfte att tillhandahålla de bästa förutsättningarna för dig samt för att uppfylla de lagkrav som ställs på Lånekoll. Lånekoll kan även vid framtida tillfälle välja att kontakta dig med information om nya tjänster eller erbjudanden. Lånekoll mottar även uppgifter om dig inklusive kredituppgifter och kreditbeslut från de kreditgivare och kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med. 

Dina personuppgifter kan också komma att läggas till grund för kundanalyser, kunduppföljning, affärsutveckling, marknadsundersökningar, marknadsföring och statistisk analys. Lånekoll spelar in all telefonkontakt vi har med dig, för att kunna säkerställa den överenskommelse vi träffar med dig och för att säkerställa kvalitén på de tjänster vi levererar till dig. Inspelningar och de övriga uppgifter vi sparar om dig kommer att ligga kvar i våra system så länge vi har ett kundförhållande med dig. För att få information om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss per e-post till kundservice.gdpr@lanekoll.se. Dit kan du också vända dig om du inte vill att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring eller om du vill att vi ska rätta, blockera eller utplåna uppgifter som vi felaktigt har behandlat om dig. Vi skyddar dina personuppgifter genom brandväggar, krypteringsfunktioner och anti-virus. Genom att godkänna villkoren när du ansöker om bolån och privatlån bekräftar du att du tagit del av och förstått innehållet i Lånekolls integritetspolicy.

Begränsning av Lånekolls ansvar

Information, uträkningar och rekommendationer lämnade av Lånekoll ska endast betraktas som vägledande förslag på hur du kan gå till väga, och det är upp till dig som användare av våra tjänster att värdera lämnad information för att avgöra om den är tillämplig på din individuella situation och privatekonomi. Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå, låneavtal med någon av de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar. Eventuell finansiell rådgivning som du mottar från de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar utgör rådgivning från den banken eller kreditgivaren, och avtal som du tecknar med dessa företag är ett avtal mellan dig och banken eller kreditgivaren.

Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår genom sådan rådgivning, eller genom ingåendet av sådana avtal. Det åligger därför dig att kontrollera den information som vi lämnar om erbjudanden från banker och andra kreditgivare. Lånekoll ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkt eller indirekta, och andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till utförandet av finansieringstjänster av tredje part. Lånekoll är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehåll avseende strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Lånekoll själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Lånekoll att tillgängliggöra Webbplatsen eller vidta åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. Lånekoll har en ansvarsförsäkring avseende sin verksamhet som bolåneförmedlare, se Lånekolls informationsblad.

Ansvar för information på vår webbplats

Innehållet på Webbplatsen är skyddat enligt lag om upphovsrätt. Det är förbjudet att utan Lånekolls samtycke göra kopior av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Det anbud som du får genom att använda dig av Webbplatsen och dess budgivarplattform får endast användas för eget bruk och inte i eget kommersiellt syfte.

I den mån som Webbplatsen innehåller länkar till tredje parters webbsidor kan innehållet på sådana webbsidor vara skyddade av dessa tredje parters immateriella rättigheter, och Lånekoll ansvarar inte för innehållet på sådana tredje parters webbsidor. Information som visas på Webbplatsen har vi erhållit från källor som vi bedömer vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig, riktig eller helt uppdaterad. Lånekoll tar därför inte ansvar för ekonomiska transaktioner eller andra rättshandlingar som grundats på information på Webbplatsen, utan användande av sådan information sker på egen risk. Lånekoll kan inte heller garantera att din användning av Webbplatsen eller nedladdat material från Webbplatsen inte kommer att orsaka skada eller förlust relaterad till din användning av Webbplatsen, såsom men inte begränsat till, förlust av data, datavirus, spyware, skadliga program, trojaner eller maskar. Användning av Webbplatsen sker således på egen risk för sådan skada eller förlust. Besökare ska omgående för Lånekoll påtala (reklamera) fel eller brister på Webbplatsen och budgivningsplattformen som påverkar besökare på ett menligt sätt. Reklamation ska lämnas så snart du upptäckt eller bort upptäcka felet/bristen. Reklamation görs till reklamation@lanekoll.se

Användning av cookies

På Webbplatsen använder vi cookies. Detta är en liten textfil som Webbplatsen begär att få spara på din dator. Cookies används i syfte att förstå hur våra besökare använder Webbplatsen och för att kunna förbättra användarupplevelsen. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid, dock längst 12 månader. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela eventuella förändringar av dessa allmänna villkor genom särskilda meddelanden på Webbplatsen och genom att uppdatera och publicera en ny version av dokumentet på Webbplatsen. Vi uppmanar dig därför att från tid till annan besöka vår webbplats för att kontrollera huruvida några förändringar har skett.

Senaste uppdatering villkor: 20230516

1. Information om Extrakoll

Extrakoll (”Extrakoll”) är en tjänst som tillhandahålls av Consector AB, org.nr 556961–4216, om du väljer att bli medlem i Extrakoll. När vi skriver Lånekoll nedan menas Consector AB. Syftet med Extrakoll är att medlemmarna ska få information och erbjudanden inom ramen för Lånekolls verksamhet, om lån, försäkringar samt andra finansiella tjänster och produkter för privatpersoner. Genom att bli medlem i Extrakoll godkänner du att dessa medlemsvillkor gäller mellan dig och Lånekoll. Du kan även få upplysningar om ditt medlemskap genom att kontakta extrakoll@lanekoll.se eller ringa 0770–221222.

2. Gratis medlemskap

  Det är frivilligt och kostnadsfritt att bli medlem i Extrakoll. Du blir medlem genom att godkänna villkoren för Extrakoll i samband med att du beställer en tjänst som tillhandahålls under varumärket Lånekoll. Medlemskap i Extrakoll utfärdas endast till personer över 18 år.  

3. Förmåner

Syftet med Extrakoll är att tillhandahålla medlemmarna en högre grad av service samt information och erbjudanden som kan vara av intresse för medlemmarna. Som medlem i Extrakoll får du bland annat:

 • Lånekoll (Extrakolls) nyhetsbrev med tips inom privatekonomi, upp till fyra gånger per månad.
 • Tillgång till Lånekolls lånesupport, via telefon, där du kan ställa frågor och få personlig service kring dina lån.
 • Garanterad hög servicenivå genom hela ansökningsprocessen i Lånekolls ordinarie tjänster för låneförmedling och försäkringsförmedling, vilket ökar möjligheterna till en beviljad ansökan.
 • Anpassad marknadsföring och erbjudanden som Lånekoll tror kan vara av intresse för dig. Dessa erbjudanden kan avse Consector AB:s samtliga tjänster, som tillhandahålls under varumärket Lånekoll, såväl som erbjudanden från Lånekolls samarbetspartners som kan vara av intresse för dig.
 • Information, erbjudanden och förmåner från Extrakoll kan skickas ut till dig via post, e-post, SMS, telefon eller andra digitala kanaler.

4. Personuppgiftsbehandling

I vår Integritetsskyddspolicy (som finns tillgänglig på vår webbplats) förklarar vi hur Lånekoll samlar in och behandlar dina personuppgifter och i övrigt och vilka rättigheter du har i anslutning till detta. Vi kommer att behandla personuppgifter så länge du har ett medlemskap hos oss. Om du har frågor om Integritetsskyddspolicyn kan du kontakta oss på kundservice@lanekoll.se.

5. Giltighetstid

Medlemskapet gäller tills vidare och kan sägas upp av bägge parter med omedelbar verkan. Du kan när som helst begära utträde ur Extrakoll genom att kontakta extrakoll@lanekoll.se, ringa 0770–221222 eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns med i varje e-post och SMS utskick.

Senaste uppdatering villkor: 2023051