Hoppa till huvudinnehåll
Koll på läget!

Consector har bytt namn till Lånekoll. Samma personliga service men med nya smarta funktioner.

Vad är Överbryggningslån?


Överbryggningslån är ett lån som tecknas om du tillträder din nya bostad innan tidigare bostad är såld. Eftersom försäljning oftast finansierar nya boendet uppstår i detta fall en situation då du inte har pengar för köpeskillingen. I så fall tecknas ett överbryggningslån som sedan återbetalas så fort som förra bostaden sålts.

Vad är ett överbryggningslån

Hur är ett överbryggningslån uppbyggt?

Belopp – Eftersom lånebeloppet ska finansiera inköp av bostad är nivåerna ofta höga på dessa lån. Det brukar därmed vara att maximalt belopp på ett par miljoner.

Löptid – Ett överbryggningslån har mycket kort löptid. En vanlig löptid är 3-6 månader. Eftersom det ska finnas avtal som säger att föregående bostad kommer att bli såld skapar denna korta löptid mycket sällan problem.

Ränta – Räntan på ett överbryggningslån brukar vara låg. Den kan däremot variera något mellan bankerna. Vissa banker har samma räntenivå för alla lånekunder medan det hos andra är individuell räntesats.

Amortering – Lånet är alltid amorteringsfritt vilket beror på dess korta löptid. När köparen tillträtt din tidigare bostad (och därmed betalat hela köpeskillingen) ska överbryggningslånet lösas. Då betalas hela beloppet samt den ränta som uppstått under tiden.

Vilka krav måste vara uppfyllda för att få överbryggningslån?

Exakt vilka krav som måste vara uppfyllda för att banken ska bevilja överbryggningslån kan variera mellan bankerna. Några generella krav är däremot följande:

 • Villkor vid köp – Finns det villkor, som måste vara uppfylld för att köpet ska gå igenom, i köpekontraktet för din nya bostad måste dessa vara uppfyllda innan lånet kan betalas ut.
 • Villkor vid försäljning – Finns det villkor i köpekontraktet vid försäljning, som måste vara uppfyllda för att försäljningen ska gå igenom, måste dessa även vara uppfyllda innan lånet kan betalas ut. Det finns även banker som kräver att det ska vara ovillkorat köpekontrakt.
 • Undertecknade avtal – Det måste finnas underskrivna köpekontrakt/överlåtelseavtal både för den nya och den tidigare bostaden för att lån ska beviljas.
 • Mäklare – Många banker kräver att köp och försäljning av bostäder ska gå via mäklare för att bolån ska beviljas. Detta gäller även överbryggningslånen.
 • Bolån hos banken - Överbryggningslån erbjuds av banker som har bolån. Det är alltså den bank där du kommer ha bolånet som ska kontaktas för ett överbryggningslån. Är bolånet tänkt att flyttas i samband med byte av bostad är det den nya banken som ska kontaktas.
 • Klara av ökad boendekostnad – För att överbryggningslånet ska beviljas ska banken anse att låntagaren klarar av de ökade boendekostnaderna som uppstår under tiden som man äger två bostäder.

Varför inte teckna ett nytt bolån?

Rent teoretiskt går det att teckna ett nytt bolån på den nya bostaden och därmed ha två aktiva bolån. Det är däremot inte något som bankerna brukar rekommendera. Är det amorteringskrav på bägge lånen kan även månadskostnaden under den tid som personen har två lån bli mycket hög.

Ändringar måste meddelas till banken

Eftersom ett överbryggningslån bland annat anpassas efter köpeskilling, tillträdesdag och förväntad försäljning av tidigare bostad är det mycket viktigt att banken kontaktas om förutsättningarna ändras. Banken måste därmed kontaktas om:

 • Tillträdesdagen – Om tillträdesdagen ändras på boendet som säljs.
 • Köpeskilling – Om köpeskillingen sänks på bostaden som du säljer måste nytt köpekontrakt lämnas in till banken. Är det en bostadsrätt behöver nytt överlåtelseavtal skickas in. Om köpeskillingen däremot höjs behöver inte kontakt tas med banken.
 • Avbruten försäljning – Om försäljningen avbryts ska överbryggningslånet direkt avslutas och därmed återbetalas.

Vad är det för skillnad på överbryggningslån och överbryggningskredit?

Överbryggningslån och överbryggningskredit är exakt samma sak. Bankerna har bara valt att använda något olika ord för denna låneform. Detta ska däremot inte förväxlas med byggnadslån eller byggnadskredit vilket är ett lån som tecknas inför att ett hus ska byggas eller att en större tillbyggnad ska ske.

Vad skiljer överbryggningslån mot handpenningslån?

Både överbryggningslån och handpenningslån tecknas i det fall som betalning ska ske för den nya bostaden innan tidigare bostad sålts och man fått pengarna från denna försäljning.

Handpenningen betalas när kontraktet är påskrivet och kan därmed vara flera månader före tillträdesdagen. Har du inte kapital att betala handpenningen kan ett handpenningslån tecknas. Det förutsätter att försäljningen av tidigare bostad är klar inför tillträdesdagen för din nya bostad (då resterande summa ska betalas).

Lånet ska återbetalas på tillträdesdagen till den nya bostaden eller när lånet förfaller. I och med att handpenningen oftast är 10% av köpeskillingen blir handpenningslån inte så stora. Räntan är något högre än på överbryggningslånet.

Överbryggningslån tecknas istället om tillträde sker på den nya bostaden (och därmed hela köpeskillingen måste betalas) innan du fått betalt för tidigare bostad. I detta fall är det större belopp som måste lånas.

Finns det någon risk med överbryggningslån?

Visserligen är risken liten men det finns ändå en viss risk med överbryggningslånet. Även om det finns ett kontrakt underskrivet och en handpenning betald av köparen av din bostad så händer det att köpes bliv hävt. Eftersom det finns ett avtal kan du därmed kräva skadestånd av köparen. Dess storlek beräknas bland annat på extra kostnader vid omförsäljning, eventuella avgifter och räntor som betalats av dig.

Det kan alltså uppstå en situation där du har bägge bostäderna kvar och därmed två stora lån, ett bolån och ett överbryggningslån. Uppstår denna situation ska man alltid kontakta banken för att eventuellt kunna förlänga löptiden på överbryggningslånet eller hitta en annan lösning.


Pontus är Lånekolls privatekonom. Pontus är grundare, VD i Lånekoll och har mångårig erfarenhet av privatekonomisk rådgivning till konsumenter inom bank- och finansbranschen.

Allmänt

Lånekoll är ett varumärke som opereras av Consector AB:s, org. nr 556961–4216, (hädanefter Lånekoll) med adress Narvavägen 12, 115 22 Stockholm, Tel: 0770–221222, e-postadress: kundservice@lanekoll.se. Lånekoll förmedlar bolån och andra konsumentkrediter, kontokort samt Lånekolls trygghetsförsäkring till privatpersoner. Lånekoll har tillstånd av och står under tillsyn av Finansinspektionen. För information enligt konsumentkreditlagen, distansavtalslagen och försäkringsförmedlingslagen m.m. se Lånekolls informationsblad.

Tjänsten

Consector AB tillhandahåller en förmedlingstjänst via www.lanekoll.se där privatpersoner ges möjligheten att konkurrensutsätta sina krediter genom att jämföra olika banker och andra kreditgivare. Du lämnar uppgifter om dig själv och din kreditsituation för att få anbud från ett flertal banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med. Vilka banker och kreditinstitut som Lånekoll samarbetar med hittar du här. Dessa allmänna villkor gäller för besökare av www.lanekoll.se (hädanefter Webbplatsen) som använder vår webbtjänst vilken även omfattar vår budgivningsplattform. Genom att anmäla dig till Lånekolls webbtjänst och göra en låneansökan så godkänner du dessa allmänna villkor. Webbtjänsten tillhandahålls av Consector AB, organisationsnummer 556961-4216, Narvavägen 12,115 22 Stockholm (hädanefter Lånekoll).

Kreditupplysning

När du accepterat dessa allmänna villkoren genom att använda webbtjänsten och göra en låneansökan så godkänner du även att Lånekoll beställer en kreditupplysning på dig och din medsökande. Kreditupplysningen lämnas av UC AB. UC AB registrerar en s.k. omfrågning på dig varefter de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med kan inhämta en kreditupplysning på dig. Endast en kreditupplysning registreras samtidigt som flera banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med får ta del av kreditupplysningen på dig utan att ytterligare frågor registreras. UC AB kommer att skicka hem omfrågandekopior till din folkbokföringsadress. Omfrågandekopiorna skickas hem för att du ska veta vilken information som lämnats ut om dig och vilka som tagit del av dina uppgifter. 

Du kan få flera omfrågandekopior hemskickade till dig men detta innebär inte att flera kreditupplysningar registreras på dig. Kreditupplysning kan, av ett fåtal kreditgivare, även komma att beställas från annat kreditupplysningsföretag än UC AB, t.ex. Bisnode Kredit AB (Bisnode). Lånekoll erbjuder därmed en kostnadsfri tjänst för privatpersoner att konkurrensutsätta sitt kreditengagemang genom att förmedla låneerbjudanden från banker och andra kreditgivare. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du också att de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med lämnar information om dig som de inhämtat samt lämnar ut kreditbeslut till Lånekoll. Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande.    

Villkor för att använda webbtjänsten

För att använda webbtjänsten krävs att du accepterat dessa allmänna villkor samt att du är minst 18 år gammal och har en inkomst motsvarande minst 10 000 kr per månad (120 000 kr per år). Du skall också vara bosatt i Sverige. Genom att godkänna villkoren försäkrar du som kund att uppgifterna är korrekta och att du är behörig att använda webtjänsten samt åtar dig att anmäla förändringar i de uppgifter du lämnat Lånekoll för användande av webbtjänsten. Lånekoll erhåller ersättning från våra samarbetspartners i form av en provision vid förmedlat lån (se Lånekolls informationsblad). Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande.    

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hos Lånekoll via Internet, telefon eller mail registreras i vår kunddatabas. Lånekoll är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar och upprätthåller god registervård. Lånekoll använder uppgifterna för att kunna utföra tjänsten som du beställt och för att säkerställa god kundkännedom. Personuppgifter som Lånekoll inhämtar behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Genom att acceptera villkoren för tjänsten samtycker du till att Lånekoll behandlar dina personuppgifter i enlighet med användarvillkoret.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Kontonummer
 • Andra uppgifter som du själv lämnar inom ramen för tjänsten
 • Kommunikation mellan oss när vi hjälper dig i specifika ärenden

När du använder tjänsten kommer viss information att inhämtas automatiskt: såsom information om dig från kreditupplysning, teknisk data, vilket kan inkludera den URL genom vilket du får åtkomst till hemsidan, din IP-adress, unique device ID, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem. (se även vidare om användningen av cookies nedan)

Lånekoll behandlar din information för följande ändamål:

 • Säkerställa kundkännedom
 • Tillhandhålla tjänsten
 • Förbättra din kundupplevelse och personifiera användandet av tjänsten
 • Utveckla tjänsten samt att analysera din användning av tjänsten
 • Skicka notifiering och meddelande via mail, sms, telefon och e-post eller på annat sätt samt skicka marknadsföring om våra produkter och tjänster
 • Informera om uppdatering av tjänst och användarvillkor
 • Säkerställa och underhålla den tekniska funktionalitet hos tjänsten
 • Förhindra och förebygga missbruk av tjänsten samt förhindra användnings i strid med användarvillkor
 • Uppfylla och fullfölja förpliktelser enligt lagkrav

Lånekoll behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla den tjänst vi erbjuder och lämnar för detta ändamål även ut dina personuppgifter till de kreditgivare och kreditupplysningsinstitut med vilka vi samarbetar, försäkringsbolag och leverantörer av tjänster i syfte att tillhandahålla de bästa förutsättningarna för dig samt för att uppfylla de lagkrav som ställs på Lånekoll. Lånekoll kan även vid framtida tillfälle välja att kontakta dig med information om nya tjänster eller erbjudanden. Lånekoll mottar även uppgifter om dig inklusive kredituppgifter och kreditbeslut från de kreditgivare och kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med. 

Dina personuppgifter kan också komma att läggas till grund för kundanalyser, kunduppföljning, affärsutveckling, marknadsundersökningar, marknadsföring och statistisk analys. Lånekoll spelar in all telefonkontakt vi har med dig, för att kunna säkerställa den överenskommelse vi träffar med dig och för att säkerställa kvalitén på de tjänster vi levererar till dig. Inspelningar och de övriga uppgifter vi sparar om dig kommer att ligga kvar i våra system så länge vi har ett kundförhållande med dig. För att få information om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss per e-post till kundservice.gdpr@lanekoll.se. Dit kan du också vända dig om du inte vill att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring eller om du vill att vi ska rätta, blockera eller utplåna uppgifter som vi felaktigt har behandlat om dig. Vi skyddar dina personuppgifter genom brandväggar, krypteringsfunktioner och anti-virus.

Begränsning av Lånekolls ansvar

Information, uträkningar och rekommendationer lämnade av Lånekoll ska endast betraktas som vägledande förslag på hur du kan gå till väga, och det är upp till dig som användare av våra tjänster att värdera lämnad information för att avgöra om den är tillämplig på din individuella situation och privatekonomi. Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå, låneavtal med någon av de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar. Eventuell finansiell rådgivning som du mottar från de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar utgör rådgivning från den banken eller kreditgivaren, och avtal som du tecknar med dessa företag är ett avtal mellan dig och banken eller kreditgivaren. 

Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår genom sådan rådgivning, eller genom ingåendet av sådana avtal. Det åligger därför dig att kontrollera den information som vi lämnar om erbjudanden från banker och andra kreditgivare. Lånekoll ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkt eller indirekta, och andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till utförandet av finansieringstjänster av tredje part. Lånekoll är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehåll avseende strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Lånekoll själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Lånekoll att tillgängliggöra Webbplatsen eller vidta åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. Lånekoll har en ansvarsförsäkring avseende sin verksamhet som bolåneförmedlare, se Lånekolls informationsblad.

Ansvar för information på vår webbplats

Innehållet på Webbplatsen är skyddat enligt lag om upphovsrätt. Det är förbjudet att utan Lånekolls samtycke göra kopior av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Det anbud som du får genom att använda dig av Webbplatsen och dess budgivarplattform får endast användas för eget bruk och inte i eget kommersiellt syfte. 

I den mån som Webbplatsen innehåller länkar till tredje parters webbsidor kan innehållet på sådana webbsidor vara skyddade av dessa tredje parters immateriella rättigheter, och Lånekoll ansvarar inte för innehållet på sådana tredje parters webbsidor. Information som visas på Webbplatsen har vi erhållit från källor som vi bedömer vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig, riktig eller helt uppdaterad. Lånekoll tar därför inte ansvar för ekonomiska transaktioner eller andra rättshandlingar som grundats på information på Webbplatsen, utan användande av sådan information sker på egen risk. Lånekoll kan inte heller garantera att din användning av Webbplatsen eller nedladdat material från Webbplatsen inte kommer att orsaka skada eller förlust relaterad till din användning av Webbplatsen, såsom men inte begränsat till, förlust av data, datavirus, spyware, skadliga program, trojaner eller maskar. Användning av Webbplatsen sker således på egen risk för sådan skada eller förlust. Besökare ska omgående för Lånekoll påtala (reklamera) fel eller brister på Webbplatsen och budgivningsplattformen som påverkar besökare på ett menligt sätt. Reklamation ska lämnas så snart du upptäckt eller bort upptäcka felet/bristen. Reklamation görs till reklamation@lanekoll.se

Användning av cookies

På Webbplatsen använder vi cookies. Detta är en liten textfil som Webbplatsen begär att få spara på din dator. Cookies används i syfte att förstå hur våra besökare använder Webbplatsen och för att kunna förbättra användarupplevelsen. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid, dock längst 12 månader. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela eventuella förändringar av dessa allmänna villkor genom särskilda meddelanden på Webbplatsen och genom att uppdatera och publicera en ny version av dokumentet på Webbplatsen. Vi uppmanar dig därför att från tid till annan besöka vår webbplats för att kontrollera huruvida några förändringar har skett.