Hoppa till huvudinnehåll

Blancolån till Lägsta räntan med Lånekoll → Vi jämför 30 banker!

“Bra handläggare, snabb uppföljning, bra information om banken. Kan verkligen rekommendera detta företag till alla som vill förbättra sin privatekonomi.”
- Paula

Vad är blancolån?

Blancolån är ett samlingsnamn för samtliga lån som ges utan att låntagaren har någon säkerhet. Inom blancolån finns därmed både privatlån, snabblån och delvis billån. Många gånger används ordet blancolån för privatlån även om det finns en viss skillnad på privatlån och blancolån. Eftersom någon säkerhet inte finns måste långivare genomföra en kreditprövning och bedöma personens totala betalningsförmåga och utifrån detta avgöra om lånet blir beviljat eller inte.

Hur hjälper Lånekoll dig att hitta bästa blancolån?

Oavsett om du vill låna till bil, semester eller kontantinsatsen är det viktigt att du jämför blancolån från flera långivare. Skillnaden är stor utifrån vilka belopp, amorteringstider och räntor som erbjuds. Det är denna jämförelse som vi hjälper dig med. Din insats är ett par minuter och sedan jämför vi bankers låneförslag och ger dig möjlighet att hitta bästa blancolån utifrån de ekonomiska förutsättningar du har.

Så gör du!

Genomför först en låneansökan online, eller ring oss för personlig service. Vi förmedlar låneansökan till de banker som samarbetar med oss och inom ett dygn kommer flera förslag att presenteras under Mina Sidor (du loggar in via vår hemsida). Från dessa låneanbud kan du sedan göra en blancolånskalkyl och beräkna vilka lån som möter dina behov gällande bland annat belopp, amorteringstid och månadskostnad. Genom att välja blancolån med bästa ränta kan du spara en hel del på lånekostnaderna.

Jämförelsen innebär aldrig någon kostnad eller att du förpliktigar dig att teckna ett lån. Det är enbart en jämförelse som gör att du kan se vilken ränta på blancolån som bankerna erbjuder. Därefter kan du avgöra om lånet ska tecknas eller inte. Det Lånekoll hjälper dig med är därmed att jämföra flera olika långivare och underlätta för dig att få låg ränta på blancolån och därmed i längden det billigaste blancolånet utifrån de låneförslag som ges av samarbetande banker.

Skäl till att jämföra blancolån via Lånekoll

 • Enkel och snabb ansökan till blancolån
 • Gratis jämförelse av många bankers alternativ
 • Vi tar bara en kreditupplysning – även om flera banker ger låneförslag
 • Pressa dina lånekostnader genom att hitta bästa blancolån utifrån flera alternativ
 • Hitta långivare som du inte tidigare jämfört eller ansökt hos
 • Välj ett bra blancolån utifrån din ekonomiska situation och dina behov

Vilka krav måste vara uppfyllda för att jämföra lån hos Lånekoll?

Genom att jämföra flera olika banker hjälper Lånekoll dig att hitta billiga blancolån utifrån dina behov. För att en jämförelse ska genomföras krävs att grundkraven är uppfyllda. Grundkraven är att du ska vara minst 18 år och att du är folkbokförd och skriven i Sverige sedan minst 12 månader samt att du minst har en bruttoårsinkomst på 110 000kr.

För att säkerställa oss om att kraven är uppfyllda och att personen har betalningsförmåga genomförs aldrig en jämförelse av blancolån utan kreditupplysning. På så vis säkerställer sig långivarna om att ingen ska teckna blancolån som de sedan har svårt att återbetala. Det är kan däremot vara möjligt att få blancolån som arbetslös i det fall det finns inkomst från andra håll. I dessa fall kan bankerna kräva in kompletterande uppgifter för att kunna göra en komplett kreditprövning. Du kan däremot inte teckna blancolån utan inkomst alls.

Då vi även samarbetar med banker som tillåter betalningsanmärkningar kan du använda vår tjänst om du söker ett blancolån med anmärkning. Vi samarbetar även med banker som tillåter skulder hos Kronofogden. Kraven är då att du är fast anställd och har en månadsinkomst på minst 22 000 kr. 

Bolån och blancolån

Bolån och blancolån är två helt olika låneformer. Däremot kan de till viss del användas till samma syfte – att låna till bostad. Man kan exempelvis komplettera ett bolån med blancolån för att därigenom kunna finansiera hela inköpet av bostaden.

Ett bolån får enbart finansiera 85% av bostadens värde och resterande del är kontantinsatsen. De som inte har 15% kontant kan teckna ett blancolån till kontantinsatsen. Tänker du teckna ett blancolån till insats på bostadsköpet är det däremot viktigt att du ser över din betalningsmöjlighet eftersom du då har stora lån i förhållande till bostadens värde.

Om du kan få bolån trots blancolån beror helt på lånens storlek och hur banken bedömer din ekonomiska situation. Anser de att du har betalningsförmåga kan du få bolån även om du har ett eller flera blancolån.

Kreditinformation om våra privatlån

Lånebelopp 10 000 - 600 000 kr
Återbetalningstid 1 - 20 år
Räntesats 5,25 - 31,89 %

Hos Lånekoll får du en individuell ränta som bestäms utifrån dina inkomster och utgifter, din kredithistorik samt övriga lån.

Frågor och svar om blancolån

Blancolån betyder att det inte finns någon säkerhet för lånet. Motsatsen är hypotekslån vilket alltså betyder att lånet har säkerhet, vanligtvis en bostad.

Att jämföra och ansöka om blancolån via Lånekoll är alltid gratis. Du är heller aldrig bunden till att teckna något av de lån som jämförs. Hur mycket lånet sedan kommer att kosta beror på lånebelopp, amorteringstid samt vilken ränta du blir erbjuden. Eftersom bankerna sätter räntan individuellt utifrån din ekonomiska situation kan du inte veta vad lånet skulle kosta innan en jämförelse genomförts.

Intervallet inom blancolån är från 10 000 kronor upp till 600 000 kronor. Hur mycket just du kan låna beror på din årsinkomst, kreditvärdighet och återbetalningsförmåga. Ett alternativ för att öka chanserna att få ta ett blancolån är att ha en medsökande. För exakta svar hur mycket just du får låna är det bäst att göra en kostnadsfri ansökan.

Av de banker som Lånekoll samarbetar med kan den nominella räntan ligga mellan 5,25% och 31,89%. Det är din återbetalningsförmåga och kreditvärdighet som avgör vilken ränta på blancolånet som erbjuds. Du kan jämföra olika lån via Lånekoll för att få låg ränta på blancolånet.

Du ska jämföra för att kunna få det bästa blancolån för just dig. Skillnaden kan vara stor på vilka räntor, belopp och amorteringstider du kan få. Vi på Lånekoll hjälper dig att jämföra blancolån från upp till 30 olika banker för att ge dig det bästa låneerbjudandet på blancolån. 

För att du ska få ta blancolån ska du vara minst 18 år samt folkbokförd och skriven i Sverige sedan minst 12 månader. Andra krav är att du inte ska ha haft någon skuld hos Kronofogden under de senaste 6 månaderna samt att du har minst en bruttoårsinkomst på 120 000 kronor.

Både att jämföra och ansöka om ett blancolån är alltid gratis hos Lånekoll. Du är heller aldrig bunden till att teckna något av de lån som jämförs.

Ja, du kan ansöka om blancolån fastän du är arbetslös eller har betalningsanmärkningar eftersom Lånekoll samarbetar med aktörer som tillhandahåller krediter till dessa.  

Kreditupplysningar tas för både din och för långivarens skull. I kreditupplysningen finns information om din inkomst, dina aktiva krediter och eventuella betalningsanmärkningar. Samt om du har ett skuldsaldo hos Kronofogden. Genom kreditupplysningen bedöms din förmåga att betala tillbaka ditt blancolån, samt vilken nivå din ränta och amortering hamnar på. Detta är bra även för dig som privatperson för att ge vägledning i din privatekonomi.

När du ska ta ett lån är det upp till dig vad pengarna används till. Du kan exempelvis ta ett blancolån till kontantinsats.

Allmänt

Lånekoll är ett varumärke som opereras av Consector AB:s, org. nr 556961–4216, (hädanefter Lånekoll) med adress Narvavägen 12, 115 22 Stockholm, Tel: 0770–221222, e-postadress: kundservice@lanekoll.se. Lånekoll förmedlar bolån och andra konsumentkrediter, kontokort samt Lånekolls trygghetsförsäkring till privatpersoner. Lånekoll har tillstånd av och står under tillsyn av Finansinspektionen. För information enligt konsumentkreditlagen, distansavtalslagen och försäkringsförmedlingslagen m.m. se Lånekolls informationsblad.

Tjänsten

Consector AB tillhandahåller en förmedlingstjänst via www.lanekoll.se där privatpersoner ges möjligheten att konkurrensutsätta sina krediter genom att jämföra olika banker och andra kreditgivare. Du lämnar uppgifter om dig själv och din kreditsituation för att få anbud från ett flertal banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med. Vilka banker och kreditinstitut som Lånekoll samarbetar med hittar du här. Dessa allmänna villkor gäller för besökare av www.lanekoll.se (hädanefter Webbplatsen) som använder vår webbtjänst vilken även omfattar vår budgivningsplattform. Genom att anmäla dig till Lånekolls webbtjänst och göra en låneansökan så godkänner du dessa allmänna villkor. Webbtjänsten tillhandahålls av Consector AB, organisationsnummer 556961-4216, Narvavägen 12,115 22 Stockholm (hädanefter Lånekoll).

Kreditupplysning

När du accepterat de allmänna villkoren genom att använda webbtjänsten och göra en låneansökan så godkänner du även att Lånekoll beställer en kreditupplysning på dig och din medsökande. Kreditupplysningen lämnas av UC AB. UC AB registrerar en s.k. omfrågning på dig varefter de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med kan inhämta en kreditupplysning på dig. Endast en kreditupplysning registreras samtidigt som flera banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med får ta del av kreditupplysningen på dig utan att ytterligare frågor registreras. UC AB kommer att skicka hem omfrågandekopior till din folkbokföringsadress. Omfrågandekopiorna skickas hem för att du ska veta vilken information som lämnats ut om dig och vilka som tagit del av dina uppgifter.

Du kan få flera omfrågandekopior hemskickade till dig men detta innebär inte att flera kreditupplysningar registreras på dig. Kreditupplysning kan, av ett fåtal kreditgivare, även komma att beställas från annat kreditupplysningsföretag än UC AB, t.ex. Bisnode Kredit AB (Bisnode). Lånekoll erbjuder därmed en kostnadsfri tjänst för privatpersoner att konkurrensutsätta sitt kreditengagemang genom att förmedla låneerbjudanden från banker och andra kreditgivare. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du också att de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med lämnar information om dig som de inhämtat samt lämnar ut kreditbeslut till Lånekoll. Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande. 

Kreditgivare

Lånekoll samarbetar med utvalda kreditgivare. På vår partnersida hittar du alla Lånekolls anslutna långivare för bolån och privatlån. Lånekolls samtliga kreditgivare har tillstånd hos Finansinspektionens för sin verksamhet. 

Villkor för att använda webbtjänsten  

För att använda webbtjänsten krävs att du accepterat dessa allmänna villkor samt att du är minst 18 år gammal och har en inkomst motsvarande minst 10 000 kr per månad (120 000 kr per år). Du skall också vara bosatt i Sverige. Genom att godkänna villkoren försäkrar du som kund att uppgifterna är korrekta och att du är behörig att använda webtjänsten samt åtar dig att anmäla förändringar i de uppgifter du lämnat Lånekoll för användande av webbtjänsten. Lånekoll erhåller ersättning från våra samarbetspartners i form av en provision vid förmedlat lån (se Lånekolls informationsblad). Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hos Lånekoll via Internet, telefon eller mail registreras i vår kunddatabas. Lånekoll är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar och upprätthåller god registervård. Lånekoll använder uppgifterna för att kunna utföra tjänsten som du beställt och för att säkerställa god kundkännedom. Personuppgifter som Lånekoll inhämtar behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Genom att acceptera villkoren för tjänsten samtycker du till att Lånekoll behandlar dina personuppgifter i enlighet med användarvillkoret.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Kontonummer
 • Andra uppgifter som du själv lämnar inom ramen för tjänsten
 • Kommunikation mellan oss när vi hjälper dig i specifika ärenden

När du använder tjänsten kommer viss information att inhämtas automatiskt: såsom information om dig från kreditupplysning, teknisk data, vilket kan inkludera den URL genom vilket du får åtkomst till hemsidan, din IP-adress, unique device ID, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem. (se även vidare om användningen av cookies nedan)

Lånekoll behandlar din information för följande ändamål:

 • Säkerställa kundkännedom
 • Tillhandhålla tjänsten
 • Förbättra din kundupplevelse och personifiera användandet av tjänsten
 • Utveckla tjänsten samt att analysera din användning av tjänsten
 • Skicka notifiering och meddelande via mail, sms, telefon och e-post eller på annat sätt samt skicka marknadsföring om våra produkter och tjänster
 • Informera om uppdatering av tjänst och användarvillkor
 • Säkerställa och underhålla den tekniska funktionalitet hos tjänsten
 • Förhindra och förebygga missbruk av tjänsten samt förhindra användnings i strid med användarvillkor
 • Uppfylla och fullfölja förpliktelser enligt lagkrav

Lånekoll behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla den tjänst vi erbjuder och lämnar för detta ändamål även ut dina personuppgifter till de kreditgivare och kreditupplysningsinstitut med vilka vi samarbetar, försäkringsbolag och leverantörer av tjänster i syfte att tillhandahålla de bästa förutsättningarna för dig samt för att uppfylla de lagkrav som ställs på Lånekoll. Lånekoll kan även vid framtida tillfälle välja att kontakta dig med information om nya tjänster eller erbjudanden. Lånekoll mottar även uppgifter om dig inklusive kredituppgifter och kreditbeslut från de kreditgivare och kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med. 

Dina personuppgifter kan också komma att läggas till grund för kundanalyser, kunduppföljning, affärsutveckling, marknadsundersökningar, marknadsföring och statistisk analys. Lånekoll spelar in all telefonkontakt vi har med dig, för att kunna säkerställa den överenskommelse vi träffar med dig och för att säkerställa kvalitén på de tjänster vi levererar till dig. Inspelningar och de övriga uppgifter vi sparar om dig kommer att ligga kvar i våra system så länge vi har ett kundförhållande med dig. För att få information om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss per e-post till kundservice.gdpr@lanekoll.se. Dit kan du också vända dig om du inte vill att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring eller om du vill att vi ska rätta, blockera eller utplåna uppgifter som vi felaktigt har behandlat om dig. Vi skyddar dina personuppgifter genom brandväggar, krypteringsfunktioner och anti-virus. Genom att godkänna villkoren när du ansöker om bolån och privatlån bekräftar du att du tagit del av och förstått innehållet i Lånekolls integritetspolicy.

Begränsning av Lånekolls ansvar

Information, uträkningar och rekommendationer lämnade av Lånekoll ska endast betraktas som vägledande förslag på hur du kan gå till väga, och det är upp till dig som användare av våra tjänster att värdera lämnad information för att avgöra om den är tillämplig på din individuella situation och privatekonomi. Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå, låneavtal med någon av de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar. Eventuell finansiell rådgivning som du mottar från de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar utgör rådgivning från den banken eller kreditgivaren, och avtal som du tecknar med dessa företag är ett avtal mellan dig och banken eller kreditgivaren.

Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår genom sådan rådgivning, eller genom ingåendet av sådana avtal. Det åligger därför dig att kontrollera den information som vi lämnar om erbjudanden från banker och andra kreditgivare. Lånekoll ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkt eller indirekta, och andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till utförandet av finansieringstjänster av tredje part. Lånekoll är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehåll avseende strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Lånekoll själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Lånekoll att tillgängliggöra Webbplatsen eller vidta åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. Lånekoll har en ansvarsförsäkring avseende sin verksamhet som bolåneförmedlare, se Lånekolls informationsblad.

Ansvar för information på vår webbplats

Innehållet på Webbplatsen är skyddat enligt lag om upphovsrätt. Det är förbjudet att utan Lånekolls samtycke göra kopior av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Det anbud som du får genom att använda dig av Webbplatsen och dess budgivarplattform får endast användas för eget bruk och inte i eget kommersiellt syfte.

I den mån som Webbplatsen innehåller länkar till tredje parters webbsidor kan innehållet på sådana webbsidor vara skyddade av dessa tredje parters immateriella rättigheter, och Lånekoll ansvarar inte för innehållet på sådana tredje parters webbsidor. Information som visas på Webbplatsen har vi erhållit från källor som vi bedömer vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig, riktig eller helt uppdaterad. Lånekoll tar därför inte ansvar för ekonomiska transaktioner eller andra rättshandlingar som grundats på information på Webbplatsen, utan användande av sådan information sker på egen risk. Lånekoll kan inte heller garantera att din användning av Webbplatsen eller nedladdat material från Webbplatsen inte kommer att orsaka skada eller förlust relaterad till din användning av Webbplatsen, såsom men inte begränsat till, förlust av data, datavirus, spyware, skadliga program, trojaner eller maskar. Användning av Webbplatsen sker således på egen risk för sådan skada eller förlust. Besökare ska omgående för Lånekoll påtala (reklamera) fel eller brister på Webbplatsen och budgivningsplattformen som påverkar besökare på ett menligt sätt. Reklamation ska lämnas så snart du upptäckt eller bort upptäcka felet/bristen. Reklamation görs till reklamation@lanekoll.se

Användning av cookies

På Webbplatsen använder vi cookies. Detta är en liten textfil som Webbplatsen begär att få spara på din dator. Cookies används i syfte att förstå hur våra besökare använder Webbplatsen och för att kunna förbättra användarupplevelsen. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid, dock längst 12 månader. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela eventuella förändringar av dessa allmänna villkor genom särskilda meddelanden på Webbplatsen och genom att uppdatera och publicera en ny version av dokumentet på Webbplatsen. Vi uppmanar dig därför att från tid till annan besöka vår webbplats för att kontrollera huruvida några förändringar har skett.

Senaste uppdatering villkor: 20230516

1. Information om Extrakoll

Extrakoll (”Extrakoll”) är en tjänst som tillhandahålls av Consector AB, org.nr 556961–4216, om du väljer att bli medlem i Extrakoll. När vi skriver Lånekoll nedan menas Consector AB. Syftet med Extrakoll är att medlemmarna ska få information och erbjudanden inom ramen för Lånekolls verksamhet, om lån, försäkringar samt andra finansiella tjänster och produkter för privatpersoner. Genom att bli medlem i Extrakoll godkänner du att dessa medlemsvillkor gäller mellan dig och Lånekoll. Du kan även få upplysningar om ditt medlemskap genom att kontakta extrakoll@lanekoll.se eller ringa 0770–221222.

2. Gratis medlemskap

  Det är frivilligt och kostnadsfritt att bli medlem i Extrakoll. Du blir medlem genom att godkänna villkoren för Extrakoll i samband med att du beställer en tjänst som tillhandahålls under varumärket Lånekoll. Medlemskap i Extrakoll utfärdas endast till personer över 18 år.  

3. Förmåner

Syftet med Extrakoll är att tillhandahålla medlemmarna en högre grad av service samt information och erbjudanden som kan vara av intresse för medlemmarna. Som medlem i Extrakoll får du bland annat:

 • Lånekoll (Extrakolls) nyhetsbrev med tips inom privatekonomi, upp till fyra gånger per månad.
 • Tillgång till Lånekolls lånesupport, via telefon, där du kan ställa frågor och få personlig service kring dina lån.
 • Garanterad hög servicenivå genom hela ansökningsprocessen i Lånekolls ordinarie tjänster för låneförmedling och försäkringsförmedling, vilket ökar möjligheterna till en beviljad ansökan.
 • Anpassad marknadsföring och erbjudanden som Lånekoll tror kan vara av intresse för dig. Dessa erbjudanden kan avse Consector AB:s samtliga tjänster, som tillhandahålls under varumärket Lånekoll, såväl som erbjudanden från Lånekolls samarbetspartners som kan vara av intresse för dig.
 • Information, erbjudanden och förmåner från Extrakoll kan skickas ut till dig via post, e-post, SMS, telefon eller andra digitala kanaler.

4. Personuppgiftsbehandling

I vår Integritetsskyddspolicy (som finns tillgänglig på vår webbplats) förklarar vi hur Lånekoll samlar in och behandlar dina personuppgifter och i övrigt och vilka rättigheter du har i anslutning till detta. Vi kommer att behandla personuppgifter så länge du har ett medlemskap hos oss. Om du har frågor om Integritetsskyddspolicyn kan du kontakta oss på kundservice@lanekoll.se.

5. Giltighetstid

Medlemskapet gäller tills vidare och kan sägas upp av bägge parter med omedelbar verkan. Du kan när som helst begära utträde ur Extrakoll genom att kontakta extrakoll@lanekoll.se, ringa 0770–221222 eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns med i varje e-post och SMS utskick.

Senaste uppdatering villkor: 2023051